Vad ska jag förvänta mig av en Neurologiska test?

En neurologisk test är det genom en läkare eller neurolog använder för att testa en persons neurologisk funktion. Syftet med testet är att utvärdera sensoriska färdigheter, motorik, tal, hörsel, syn, balans, koordination och humör. En neurologisk undersökning kan utföras av en läkare, men i vissa fall en specialist kan behövas för att administrera tester och tolka resultaten. Dessa typer av test används för att diagnostisera en mängd olika neurologiska sjukdomar. Genetiska sjukdomar som amyotrofisk lateralskleros och Huntingtons sjukdom samt hjärntumörer och traumatiska skador, kan bedömas och diagnostiseras med neurologiska tester.

De neurologiska test utförs vanligen i flera olika etapper, där varje test olika nervsystemets funktioner. I mental status delen av provet, till exempel, kommer patienten besvara ett antal frågor som undersöker deras humör och tankar, deras kunskaper, och aspekter av deras intellektuella kapacitet såsom tal, språk, minne och omdöme. Under denna del av provet, är patientens beteende också känd för vissa typer av känslomässiga eller beteendemässiga svar.

Andra delar av neurologiska test undersöka patientens nervösa, motor, och sensoriska system. En av de viktigaste är kranialnerver test, som undersöker fysiska funktioner såsom avlägsen vision, kräkreflex, lukt och smak och känsla i huvudet och nacken. I motorn systemtest, är patientens muskelfunktion undersökas för tecken på atrofi eller onormala rörelser vilket kan indikera avvikelser.

För att undersöka sensoriska system, läkare eller neurologen kommer att titta på reaktioner på smärta, tryck, temperatur och andra stimuli. Denna del av neurologiska test oftast upprepas minst en gång för att resultaten är korrekta. Reflexer och samordning testas på liknande sätt. I samordning test, exempelvis, att patienten uppmanas att flytta sina fingrar eller andra delar av kroppen på olika sätt, med läkaren att notera hur väl patienten kan utföra dessa önskemål.

Under en neurologisk test, är det avgörande att den som testas är så korrekta som möjligt med deras svar att testa frågor. Oprecisa svar kan leda till en felaktig diagnos, och eftersom många neurologiska sjukdomar är progressiva i naturen kan innebära en patient inte får viktiga medicinska hjälp som han eller hon behöver direkt. Av samma skäl bör alla som genomgår ett sådant prov se till att de inte utelämna någon information från sina svar, även om det kan tyckas oviktiga.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.