Vad är Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)?

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är ett förfarande som används för att undersöka embryon under in vitro fertilisering (IVF) process. Även om PGD inte används för alla IVF-patienter, många gör väljer förfarandet, eftersom det ger dem att välja det mest hälsosamma embryon för överföring, vilket ökar chanserna att få ett friskt barn. Detta förfarande uruppfördes 1988, och det har förbättrats avsevärt sedan dess.

Du kanske också höra PGD kallas Preimplantatorisk genetisk screening (PGS) eller bara "embryo screening. "Det kan utföras på en enda äggcell, eller mänskliga ägg, eller den kan utföras på ett embryo. För att utföra PGD, ett urval av de ägg eller embryon noggrant biopsier och sedan genomgå genetisk screening. Efter granskningen kan en läkare identifiera de friskaste embryon, och rekommendera en eller flera för överföring till livmodern av patienten.

Det finns två huvudsakliga skäl för att utföra PGD. Den första är när det gäller ett par som är benägen att genetiska sjukdomar. Till exempel, om en modern vet att hon bär hemofili, kan hon välja PGD och väljer att inte implantat embryon som testar positivt för sjukdomen. Ett stort antal genetiska sjukdomar kan undersökas för med hjälp av PGD, inklusive Huntingtons sjukdom, Fragil X-syndromet, och cystisk fibros, bland många andra.

PGD utförs också för att testa för aneuploidi, en ovanlig antalet kromosomer som kan leda till medicinska problem, risken för aneuploidi ökar med äldre mammor. När det gäller trisomi, någon har tre kromosomer när det borde vara ett par, och i monosomi, en enda kromosom finns, snarare än ett par. Aneuploidi kan orsaka en rad för missbildningar och testa för det kan ge människor möjlighet att eliminera embryon som kan medföra sådana fosterskador.

Det finns ett antal etiska farhågor om PGD. Trots att PGD inte tillåter föräldrar att välja "designade barn", det gör inrättas situationer där föräldrar kan välja att göra sig av embryon som är benägna att cancer, dövhet, blindhet och andra villkor som inte nödvändigtvis är dödlig, beroende på hur de hanteras . Vissa bioetiker orolig att PGD sätter upp en situation där människor kan komma att värdera vissa former av liv framför andra. PGD kan också människor att välja på manlig eller kvinnlig barn, en annan praxis som är inte okontroversiellt, och vissa etiker rekommenderas inrättandet av fasta linjer när det gäller att använda PGD i reproduktiv beslut, vilket har lett till mer debatt.

PGD har några mycket tydliga fördelar. Till exempel kommer en del embryon inte att utveckla på grund av djupa genetiska defekter och eliminera dessa embryon ökar chanserna för en graviditet. Föräldrar kan också använda kunskapen vid PGD att informera hälso-beslut för sina barn och använda PGD kan minska behovet av ytterligare IVF cykler genom att öka chansen för att producera ett barn.

PGD är inte, naturligtvis felfri. Det är möjligt att missa genetiska defekter, beroende på vilken cell biopsier eller misdiagnose defekter. Vissa läkare är också orolig för att PGD kan störa fosterutvecklingen, eftersom det innebär avlägsnande av en cell i en kritisk fas i utvecklingen för embryot.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.