Finns det ett samband mellan asbest och cancer i tjocktarmen?

Både National Institute of Health och byrån för giftiga ämnen och sjukdomar kansli överens om att det ännu finns det inga starka bevis för ett positivt samband mellan tjocktarmscancer och exponering för asbest. Ett flertal studier har kopplat av inandning av asbest till lungcancer, men ingen sådan omfattande studier har visat att inandning eller intag av asbest orsakar gastrointestinal cancer, som mag-eller tjocktarmscancer. Små, ger retrospektiva studier där asbestarbetare hade en ökad sannolikhet att dö av koloncancer bara en början att undersöka sambandet mellan de populära byggnadsmaterial och cancerogena utväxter.

De viktigaste studierna som det hänvisas till att öka medborgarnas oro över asbestexponering såg på medarbetare som regelbundet utsätts för asbest, såsom installatörer av isolering och tillverkare av asbest akustiska takplattor. Två olika studier, motsvarande nästan 20. 000 anställda, visade dem 1,5 gånger större risk än en nonemployee att dö av colecteral eller gastrointestinal cancer. Men dessa studier är relativt begränsat och inte fastställa ett orsakssamband mellan asbest och de fall av cancer. Andra små studier som undersökt människors exponering via dricksvatten visade statistiskt signifikanta fara som kan vara bättre med etablerade cancerrisker som rökning.

En annan anledning att tvivla på ett samband mellan tjocktarmscancer och asbest är att den ökade exponeringen inte verkar öka risken. Till exempel är med lungcancer, ju längre en person som utsätts för asbest, desto mer sannolikt är det att utveckla lungcancer. Detta förhållande är inte sant för kolon eller andra gastrointestinala cancer. Dessutom har forskare studerat oralt intag av asbest i djur. I dessa experiment fann de inte några biologiska metoder som asbest uppmuntras cancersvulst. Som med många miljöfaktorer i obotliga sjukdomar som cancer, ytterligare bevis från prospektiva studier av befolkningen behövs för att upprätta ett samband mellan cancer i tjocktarmen och asbest.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.