Vilka är de olika typerna av neuromuskulär sjukdom?

En neuromuskulär sjukdom skadar neuroner eller nervceller som skickar meddelanden som styr frivilliga muskler. Detta förfaller i kommunikation kan leda till muskelsvaghet och atrofi, vilket ofta leder patienten att uppleva smärta, muskelkramper, muskelryckningar och problem rörlighet. Neuromuskulär sjukdom kan påverka muskler, det centrala nervsystemet och i perifera nervsystemet, som omfattar armar och ben. Det finns sju olika typer av neuromuskulär sjukdom mdash, muskeldystrofi, cerebral pares, motoriska neuron sjukdomar, störningar i den neuromuskulära synapsen, metabola sjukdomar i muskler, perifer villkor nerv, och olika myopatier.

muskeldystrofi är en grupp neuromuskulära sjukdomar som är genetiskt nedärvd. Dessa sjukdomar är resultatet av brister i de gener som är ansvariga för normal muskelfunktion. Muskeldystrofi kan delas upp i nio olika kategorier: Duchennes muskeldystrofi (DMD), Beckers muskeldystrofi (BMD), Emery-Dreifuss muskeldystrofi (EDMD), Limb-gördel muskeldystrofi (LGMD), Facioscapulohumeral muskeldystrofi (FSHD) ; myotonica muskeldystrofi (MMD), Oculopharyngeal muskeldystrofi (OPMD) Distal muskeldystrofi (DD), och Kongenital muskeldystrofi (CMD).

Cerebral pares (CP) är också klassificeras som en neuromuskulär sjukdom, eftersom det härrör från hjärnans svårigheter med att kontrollera musklerna. CP kan vara lätt eller mycket allvarlig och ibland orsakar problem med tal och hörsel, mental retardation och spastiska rörelser. CP diagnostiseras vanligen i barndomen.

Motor neuron sjukdomar (MND) är en grupp neuromuskulära sjukdomar som orsakas av degeneration av motoriska nervceller i ryggmärgen och hjärnan. Dessa sjukdomar leder ofta till svaghet och atrofi mdash, först i arm och benmuskler, och senare i musklerna leder till hals och ansikte. Motor neuron sjukdomar omfattar tre typer av spinal muskelatrofi (SMA) sjukdomar diagnostiseras i barndomen mdash, SMA typ I, SMA typ II och SMA typ III. Här ingår också ryggmärg bulbar muskelatrofi (SBMA), vuxenutbildning spinal muskelatrofi (SMA) och amyotrofisk lateralskleros (ALS), även känd som Lou Gehrig's Disease.

Sjukdomar i den neuromuskulära förbindelsen är en annan klassificering av neuromuskulär sjukdom. Dessa sjukdomar resultat i allmänhet från en funktionsstörning i den neuromuskulära förbindelsen, som är den plats där en nerv går signaler till musklerna. Denna grupp av sjukdomar som ingår Lambert-Eatons syndrom (LES), den autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis (MG) och medfödda myasteniskt syndrom (CMS), en ärftlig sjukdom.

metabola sjukdomar i muskler hör också den neuromuskulära sjukdomar kategorin. Dessa sjukdomar orsakas ofta av ärftliga defekter som stör kroppens hantering av kemiska reaktioner vid normal cellulär funktion. Metabola sjukdomar i muskler kan diagnostiseras i tidig barndom, barndomen eller vuxen ålder. I denna grupp ingår mitokondriell myopati (MiTo), karnitin-brist (CD) och laktatdehydrogenas brist (LDHA).

Sjukdomar i perifera nerver kan klassificeras som neuromuskulära sjukdomar. Dessa villkor är oftast ett resultat av skador på nerverna i perifera nervsystemet, som omfattar armar, ben, bål, ansikte och vissa kranialnerver. Vanliga symptom på perifer nerv sjukdomar är domningar och smärta i extremiteter. Sjukdomar i denna kategori Charcot-Marie-Tooth sjukdom (CMT), Dejerine-Sottas sjukdom (DS) och Friedreichs ataxi (FA).

Många olika typer av myopatier mdash, sjukdomar som drabbar skelettmuskulaturen eller muskler som ansluter till ben mdash, också hör till neuromuskulär sjukdom kategorin. Myopatier orsakar vanligen gradvis muskelsvaghet och atrofi närmast centrum av kroppen. Dessa sjukdomar kan orsakas av genetiska defekter eller metabolisk-, endokrin eller inflammatoriska tillstånd. Exempel på myopatier omfatta nemalinmyopati (NM), periodisk paralys (PP) och kärna sjukdom (CCD).


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.