Hur väljer jag det bästa Outsourcing strategin?

bästa outsourcingstrategi vanligtvis möter kort-och långsiktiga affärsbehov, minskar omkostnader, upprätthåller eller förbättrar servicenivån, och kräver minimal hantering ingripande. Outsourcing är en process av att anställa utomstående tjänsteföretag att slutföra särskilda uppdrag eller delar av en affärsprocess. Graden av acceptans av outsourcing varierar kraftigt inom industrin. I vissa branscher är det en allmänt förekommande praxis, t. ex. i bil-industrin, där leverantörerna helt ansvarar för olika aspekter av den slutliga produkten. I andra branscher, är den roll som outsourcing minimeras på grund av oro allmänhetens uppfattning eller andra politiska frågor.

För att granska de olika outsourcingstrategier kan det vara viktigt att först genomföra en behovsanalys. Denna process används för att tydligt definiera vilka aspekter av verksamheten är underpresterande och om outsourcing är ett alternativ. Leta efter toppar i handläggningstid, kundklagomål eller flaskhalsar process. Det är viktigt att notera att det mest effektiva sättet att identifiera frågor är att se resultatstatistik samlats in under en tid.

Med analysen som utgångspunkt, göra en lista över de tre till fem områden där genomförandet av en outsourcing strategi är möjlig. Beräkna de totala driftskostnaderna för varje område, och det totala intäkterna för de föregående fem åren. Detta är bra information som du kan hänvisa till vid en jämförelse mellan olika outsourcing lösningar. Det finns inget värde i outsourcing en process om det leder till högre kostnader.

Det finns två möjliga sätt att genomföra en outsourcing strategi: fullständig och förvaltas. Outsourcing är beslutet att ha hela verksamheten som sköts och drivs av tredje part. Effekten av detta tillvägagångssätt varierar beroende på den valda processen och den interna beroenden. Enligt detta synsätt kan avtalsförhandlingar är avgörande för att se till att andra aspekter av verksamheten inte lider på grund av beroendet av en utomstående leverantör.

Partiell outsourcing ofta tar ledningen kundservice. Ett populärt alternativ är att outsourca kundtjänst och callcenters till utomstående leverantörer. Dessa företag är vanligtvis kan få bättre effektivitet på grund av deras fokus på att tillhandahålla kundservice för en rad olika kunder. Den primära risker med denna strategi inkludera en minskning av tjänsternas kvalitet och klagomål. Men för att komplettera denna tjänst med en liten intern grupp hantera leverantör kan vara ett bra sätt att få nytta av utkontraktering och samtidigt minska riskerna.

Det är viktigt att notera att kontraktsförhandlingarna spela en stor del i framgång eller misslyckande utläggning strategi. Vanligtvis är det absolut nödvändigt att välja en leverantör som har de kunskaper och resurser att uppfylla eller överträffa gällande kvalitetsnormer. Ett incitament-knytas avtal kan vara ett bra sätt att tillhandahålla de verktyg som krävs för att effektivt hantera denna typ av organisationsstruktur för maximal nytta.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.