Vilka olika typer av statliga bidrag att starta företag?

Även om vissa TV infomercials löfte finns det gott om statliga bidrag för att starta ett företag finns, dessa bidrag ofta inte från den amerikanska federala regeringen, om de existerar alls. Snarare i USA är det mycket bättre att söka statliga och lokala källor när man söker statsbidrag för att starta ett företag. I Kanada, och kanske i andra länder, till möjligheten söka start bidrag från den federala regeringen kan vara större.

Några kanadensiska statliga bidrag är att skaffa startkapital för små företag som får kämpa för att komma igång någon annan sätt. Detta startkapital används sedan för att utveckla ett koncept eller idé som senare kan ge resultat i många år framöver. Statliga bidrag för att starta ett företag anses ofta motiverad av vissa länder vars ledare känner att avkastningen på investeringar är mer än fördelaktigt då dessa företag att bli framgångsrika och börja betala av skatteintäkterna, eller som tillhandahåller den nya tekniken till landet.

I själva verket, oavsett den plats eller lokalisering målen för nästan alla statliga bidrag för att starta ett företag är detsamma-att främja ekonomisk utveckling och anställa så många lokala invånare som möjligt. Därför inkomst inte bara kommer från företag, men också de anställda också. Dessa anställda, kommer sedan att gå att göra andra inköp, sporra till ännu mer ekonomisk aktivitet och därmed föra in ännu mer skatteintäkter i det långa loppet. Därför att nästan alla statliga bidrag starta ett företag kan anses den ekonomiska utvecklingen bidrag.

Därför är den bästa platsen i USA för att söka statliga bidrag för att starta ett företag är en stat eller lokal ekonomisk utveckling kontor . Bidragen finns ofta kommer med en myriad av villkor. Till exempel kan du behöva etablera sig i ett drabbat område och förbinda sig att stanna där ett visst antal år. Sådana villkor får inte vara för alla och kan göra att vissa att dra sig undan från att vidta några statliga pengar. Ändå kan det vara en mer finansieringskälla att överväga för dem som är villiga att acceptera villkoren.

Förutom lokala, statliga och federala statsbidrag starta företag, det finns även andra bidrag som kan användas för att starta ett företag, även om de inte specifikt för detta ändamål. Till exempel, om en person ville starta ett konsultföretag kan det finnas möjligheter att få stöd till forskningsprojekt, som sedan skulle kunna tillhandahålla det kapital som behövs för att starta en heltid forskningsinstitution. Detta är ett svårare sätt att göra det, men eftersom bidragen ofta leta efter dem med en fastställd historia.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.