Vilka olika typer av Executive Management jobb?

Anställda som arbetar i företagsledningen arbetstillfällen fungera som ledare och beslutsfattare i ett företag. Inom företagens hierarki, ledning jobb på toppen. Sina respektive ansvarsområden kan grupperas efter ett antal definierade roller, kontor, och befattningsbeskrivningar.

Chefen för ett företag är den verkställande direktören (VD). VD rankas högre än alla andra verkställande tjänstemän, inklusive presidenten, och har mest ansvar. Han eller hon har sista ordet i alla beslut och är ytterst ansvarig för att utföra övergripande strategi och fattar beslut om resurser, marknadsföring och expansion. Det bör noteras att VD även fungerar som primär talesman för företaget, särskilt i frågor som rör styrelse /förvaltare och aktieägare.

ordförande i ett företag är ofta men inte måste, VD. Presidentens befogenheter är mer från dag till dag och taktiska än VD. Även om presidenten har till uppgift att övervaka den dagliga verksamheten och mer systematiskt beslut, är VD ofta ser på en mer strategisk, visionär grund. Det bör noteras att det bara finns en president för hela företaget, men ett företag som har flera divisioner kommer troligen att ha motsvarande presidenter att presidera över var och en av dessa divisioner.

I likhet med ordförande, vice ordförande är även ansvarig för dag till dag, taktiska beslut. En vice presidentens uppgifter är dock vanligen mer samarbetsinriktat och något mindre definitivt när det gäller den myndigheten. I vissa fall är det möjligt för presidenten i en särskild division för att vara hela företagets vice VD.

Den roll som Chief Financial Officer (CFO) är att övervaka företagets finansiella hälsa. Detta innefattar upprättas, ses över och att avsluta på giltigheten av bolagets balansräkning, som ses av investerare och tillsynsmyndigheter. När fler granskning är inriktad på ersättning till ledande befattningshavare, finansiella sundhet, och full finansiella upplysningar, är ansvarig för CFO kritiska och djup.

ansvarar för förvaltningen av företagets totala investeringar, hjälper Chief Investment Officer (CIO) utarbeta och använda kort och lång sikt investeringsstrategier. Detta kan omfatta tillsyn över kapital och divisioner obligationer, utomeuropeiska och framväxande marknader, och andra sektorer inom den finansiella sfären. CIO kan också användas i annan kapacitet inom företaget.

Slutligen finns det styrelsens ordförande. All offentlig företaget skall ha en styrelse. Roll i styrelsen är att fungera som förvaltare för investerarna och att främja aktieägarnas intresse, t. ex. övervakning ersättning till ledande befattningshavare, utdelning belopp och distribution samt annan därmed sammanhängande verksamhet. Ordföranden i styrelsen är vald till positionen och fungerar som det viktigaste mediet mellan aktieägare och chefer.

Executive chefstjänsterna fungera som beslutsfattande kärnan i ett företag. Dessa chefer är oftast de som tjänar mest och de anställda och även bär största ansvaret för företagets framgång eller misslyckande. Företagsledningen jobb ofta är resultatinriktad, där deras grundlön kompletteras med en rörlig bonus som hänger på deras respektive bidrag till företagets framgångar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.