Vad är en RFI?

En begäran om upplysningar (RFI) är ett dokument som utfärdats av myndigheter eller företag. Som titeln antyder, tjänar handling att begära information från allmänheten för att ta upp eller läsa mer om en viss fråga. Den RFI kan betraktas som ett avgörande prov för att avgöra om nödvändiga varor och tjänster finns tillgängliga på marknaden. Den används ofta för stora upphandlingar.

Till exempel i 2006 utfärdade Mine, säkerhet och hälsa på (MSHA) en RFI om räddningsutrustning och teknik. Formatet på denna RFI innehåller en tydlig förklaring av en offentlig myndighets RFI och en kort sammanfattning av de begärda uppgifterna med en beskrivning av den berörda frågan. I enlighet med Mine förbättringar och nya Emergency Response (MINER) Act, underjordiska gruvan operatörerna är skyldiga att lämna in en plan för räddningsinsatser (ERP) till MSHA. Denna plan bör detaljerade svar under en händelse av en nödsituation och det förfarande för att hjälpa gruvarbetare instängda under jord i de fall när evakuering är omöjlig. Den RFI söker särskilt information om metoder för att ge frisk luft under sådana situationer.

Det finns andra möjliga format för en RFI. Sammantaget måste den informera läsaren om utfärdande organisationens mål och hur det preliminärt planerar att uppnå det. Som svar på RFI diskuterats ovan, leverantörer av räddningsutrustning teknik kommer att konkurrera om möjligheten att ge MSHA bästa möjliga information. Denna information kan lämnas i en rad olika format, inklusive kommentarer och data. MSHA kommer inte bara att kunna samla in den information man söker, men det kommer också att kunna jämföra leverantörer för att välja en som skulle vilja få räddningsutrustning.

Request for proposal (RFP) och Begäran om anbud (RFT) liknar RFI. En RFP är en särskild begäran om leverantörer att lämna anbud på en tjänst eller ett avtal. Ett svar på en RFI kräver mycket specifik information om leverantör, som företagens information, inklusive finansiella uppgifter och teknisk kapacitet. Offertförfrågan (RFQ) används i stället för RFP när priset är den avgörande faktorn vid val av leverantör.

En RFT annonserar de möjligheter som kan vara till leverantörernas förfogande. I vissa länder krävs det att alla företag möjlighet att utlysas genom ett RFT. I Europeiska unionen (EU), till exempel genom någon affärstransaktion som överstiger 200. 000 $ (USD) är skyldig att ha ett RFT.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.