Vad är ett Köp Hedge?

Kallas ibland för en lång häck, har köpa häck att göra med att köpa terminer med ett öga för att skydda investerare från potentialen för kostnaden för investeringar för att öka någon gång före förfallodagen på avtalet kommer. Eftersom den allmänna idén om ett terminskontrakt är att trygga idag och avsluta betala för tillgången vid en viss tidpunkt i framtiden, med hjälp av ett köp säkring av denna typ har flera fördelar för investeraren.

En av de vanligaste tillämpningarna av uppköp säkringen metod har att göra med att säkerställa en god chans att den kontanta varan förvärvas kommer att ge en avkastning vid en senare tidpunkt. När relaterade till terminer, innebär detta att investeraren kan använda en köpa häck för att säkra rättigheterna till en vara till ett pris som anses vara rättvist av båda parter. Samtidigt, kommer investeraren att ingå avtalet med en ganska stark känsla av att värdet på varan kommer att öka mellan tidpunkten för inledandet av terminskontrakt och förfallodagen som kommer att avsluta köpet.

Fördelen med att köpa säkra är att investeraren får kontroll över tillgången till ett pris som är relativt låg, men kommer att visa sig under marknadsvärdet när den slutliga utbetalningen för varan skall betalas. Eftersom investeraren betalade lägre pris, detta innebär att så snart villkoren i terminskontrakt är uppfyllt, är det möjligt att omedelbart realisera en vinst från investeringen.

Använda ett köp säkringen är också en utmärkt sätt att maximera användningen av tillgängliga resurser för investeringsverksamheten. Genom att skjuta full betalning till en senare tidpunkt är det möjligt att satsa på mer typ av investering och generera ytterligare intäkter, samtidigt som fortfarande grundar sin verksamhet på samma grundläggande bank av finansiella tillgångar. För de kunniga investerare detta kan skapa möjlighet att ge ett betydande summa pengar innan terminer förfaller, och sedan göra ännu mer pengar genom att sälja de förvärvade tillgångarna som en del av terminskontrakt med vinst.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.