Vad är en schweizisk Verein?

Schweiziska Verein är en struktur eller organisation som är erkänd enligt den nuvarande sammansättningen av schweizisk lag. I huvudsak är det schweiziska Verein ett sätt att skapa en rättsligt erkänd organisation, varvid de som inte nödvändigtvis har att följa ett antal regler och förordningar som är nödvändiga för inbyggnad. Organisationer och företag som verkar på en internationell basis anställa allmänt tillvägagångssättet att etablerar sig som en schweizisk Verein.

Inom ramen för lagstiftningen i Schweiz, en schweizisk Verein kan omfatta många olika typer av organisationer. I samtliga fall skulle Schweiziska organisation definieras och en icke-statlig organisation, eller icke-statliga organisationer. Sociala klubbar, fackföreningar, internationella ideella organisationer, och även vissa typer av företag organisationer använder sig av konstruktionen.

När ett företag organisation har fastställts enligt de villkoren i en schweizisk Verein är det inneboende att företaget har etablerats som en begränsat ansvar verksamhet. Dessutom är en schweizisk Verein karakteriseras med ett företags organisation som är decentraliserad. Tillsynsmyndigheterna inom landet bosatt är direkt ansvariga för funktionen av organisationen inom landets gränser, i stället för varje gren av den organisation som styrs av det centrala kontor som finns någon annanstans.

Att sätta upp en schweizisk Verein inte kräver en mycket stor juridisk insats. Minimikraven är att stadgarna skall vara skriftliga och godkännas av minst två personer som kommer att fungera som befäl i bolaget. En styrelse, till exempel en styrelse måste också väljas med varje vald ämbetsman som uppfyller kraven i schweizisk rätt. Dessutom måste revisorer som kommer att övervaka alla ekonomiska transaktioner i organisationen identifieras.

Eftersom den organisatoriska strukturen för en schweizisk Verein fokuserar på verksamheten vid filialen eller ledamot företag beläget i ett visst land innebär detta att den rättsliga reglerna i andra länder inte nödvändigtvis är tillämpliga. Det är inte ovanligt för långivarna att begära remburser eller någon form av avtalsmässiga garantier från medlemsföretagen innan utlåning av medel till en inhemsk schweizisk Verein. Denna åtgärd föreskrivs i huvudsak långivaren med någon typ av rättsliga åtgärder i fall den inhemska medlemmen fel och tillgångarna inte räcker för att betala den utestående skulden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.