Vad är en kabel Transfer?

Kabeln överföringen är en form av elektronisk överföring som innebär överföring av medel från ett finansiellt institut beläget i ett land till en bank eller finansinstitut i ett annat land. Denna typ av elektronisk överföring gör det möjligt för individer och företag att engagera sig i att köpa och sälja utanför de nationella gränserna, utan en hel del hinder att ta emot och göra betalningar för varor utförda och tjänster.

Många människor tenderar att använda termer av kabel-överföring och banköverföring omväxlande. Historiskt finns det en liten skillnad. Även om det är sant att kabel transfereringar och tråd är båda metoder för att elektroniskt flytta medel från en plats till en annan måste man göra med inhemska transaktioner, medan den andra är inriktad på internationella överföringar. Löptiden för elektronisk överföring är mer korrekt att beskriva en elektronisk överföring som utgångspunkt och den punkt om uppsägning är belägna i samma land.

I USA, är en banköverföring sker via de elektroniska system som införts av Federal Reserve System. Däremot innebär en kabel överföra elektroniska penningöverföringar som kommer med en enhet belägen i ett land, och avslutas med ett finansiellt institut i ett annat land. I gångna tider var kabeln transaktion som kännetecknas av användning av översvämmade trådar som tillhandahållit medel för den internationella överföringar av tillgångar.

Internet-teknik har gjort arbetet med att genomföra en kabel överföra mycket lättare för den genomsnittlige konsumenten. Faktum är att många banker ger möjlighet för en kund att inleda en kabel överföring genom att helt enkelt ge de upplysningar som behövs på en mall. Då det är färdigt mallen behandlas av banken och kabeln överföringen är slutförd. Kunden får ett meddelande via sin online-tillgång till bankkonton att begäran om överföring är klar, tillsammans med ett referensnummer.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.