Vad är Riskinformation?

Riskinformation är en process som är vanlig på många finansiella transaktioner, särskilt investeringar situationer. I huvudsak har Riskinformation att göra med insatser för säljaren att se till den potentiella köparen till fullo förstår nivåerna på riskerna med att göra inköp. Många länder kräver någon typ av formell information som skall ingå i varje avtal eller överenskommelser som tillåter överlåtelse av egendom eller andra tillgångar från en enhet till en annan.

Beroende på reglerna för Riskinformation som gäller i ett visst land, kan identifiering av eventuella risker gälla fall som klassificeras som underförstådda och uttryckt. Det vill säga, de risker som kan inbegripa specifika scenarier som har en verklig chans att påverka värdet på tillgången efter förvärvet. Samtidigt kan avslöjandet omfatta allmänna exempel på vad som eventuellt skulle kunna hända, förutsatt att vissa omständigheter ske. I båda fallen är tanken att se till att köparen har gjort ett välgrundat beslut och är medveten om risken för att investeringen ska misslyckas samt potential för investeringar för att stiga i värde.

När det gäller försäljningen av materiel, är det inte ovanligt att Riskinformation lagar som uttryckligen varna köparen om förhållandet mellan det förflutna och framtida resultat. Även det sätt som ett lager har utfört tidigare kan tjäna som en indikator på hur aktierna kommer att klara i framtiden, kan villkoren för utlämnande varna specifikt mot antagande vad som hände i det förflutna kommer att hända igen i framtiden. Investerare förstår oftast att investeringar av allehanda slag innehåller ett element av risk. Hjälper dock införandet av mångordighet av denna typ för att säkerställa att investerarna erkänner att säljaren inte ger några löften om vilken typ av framtida resultat, bra eller dåligt, att beståndet kommer att inse.

Både köpare och säljare ska titta närmare på detaljerna som arbetar med de upplysningar som gjorts under förhandlingarna om köpet, samt i de handlingar som upprättats som en del av försäljningen. Under förhandlingsfasen, bör säljaren göra allt för att dela information om status för investeringar, även information som kan tyckas ofarliga. Samtidigt bör köparen ställa pekade frågor att göra det enklare att bedöma graden av risk i samband med anskaffning, vilket gör att köparen kan göra ett välgrundat beslut. Ingen av parterna ska gå vidare med transaktionen tills båda är övertygade om att all relevant information har delats mellan köpare och säljare.

Trots Riskinformation förordningar som införts av många nationer, är det fortfarande möjligt för offentliggörande bedrägeri skall äga rum. Bedrägeri är normalt beräknas att vara närvarande när det framkommer att säljaren medvetet undanhållit viktig information från köparen. Om det kan fastställas att säljaren faktiskt har tillgång till denna information, kan lagar i olika länder kräva att säljaren att täcka eventuella förluster av köparen, omvända transaktionen helt och hållet, och möjligen resultera i en formell övertygelse och fängelse för säljaren.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.