Vad är Idea Inkubation?

Idé inkubation är en process för att få idéer till verklighet. Det börjar på en mycket grundläggande nivå, ofta med en enda individ som kommer upp med ett begrepp han eller hon tycker bör utredas ytterligare. Denna person leder andra i på idén inkuberingen, vilket gör tanken starkare och mer lönsamma. I slutändan kan förslaget förvandlas till en produkt, under förutsättning att finansieringen kan säkras, och att idén är kommersiellt gångbar.

Många företag främja idé inkubation genom sammanslagningar av arbetstagare tillsammans i samarbetsmiljöer. Särskilt i fråga om mjukvaruföretag, är anställda aktivt uppmuntras att tillbringa arbetstid funderar frågor och sätt att lösa dem. Kooperativa grupper fungerar bäst för idé inkubation att andra medlemmar i gruppen kan identifiera styrkor och svagheter hos tanken, vilket resulterade i en starkare färdig produkt.

Många startar företag börjar med idén inkubation i ett hus eller restaurang någonstans. En snabb tänkande företagare kan identifiera ett problem, en lösning och ett sätt att göra lösningen marknadsmässiga. Idé inkubation kan innebära ett enkelt problem och en innovativ lösning, eller ett komplext problem som kräver kreativa insatser av flera individer. Om idén inkuberingen är framgångsrik, en entreprenör kan presentera ett större företag med ett konkret begrepp, vilket resulterar i ökade anslag för att utveckla den.

Eftersom tanken blir starkare förs den till en större grupp. Detta gör ofullständiga idéer att bli mer grundligt kompletteras innan främjas, vilket innebär att idéer är mindre troligt att ignoreras och får falla mellan stolarna. Det innebär också att som en idé tar fart kan den växande gruppen av personer med anknytning till det bidra till konceptet.

En del företag erbjuder sina tjänster som professionell idé inkubatorer. Dessa företag använder en stab av personer som är tränade att tänka nytt. Idé inkubation företag ger ofta stöd för produktutveckling genom hela processen från första vagt begrepp för kommersiell produktion.

För att främja idén inkubation, en öppen miljö behövs. Styv företagsmiljöer med uppsättning byråkratier tenderar att gynna mindre idé utveckling. Fritt utbyte av information, användning av konflikt som utvecklingsverktyg, och jämställdhet mellan idé inkubatorer tillåta företag att komma med innovativa produktkoncept. Lag uppmuntras att ta risker och tänka utanför lådan. Mindre företag tenderar att vara mer framgångsrik idé inkubatorer, på grund av mer jämlik och öppen miljö främjas inom små företag.

Lyckad idé inkubationstid kan resultera i produkter från klädnypor till datorer. I slutändan är ett starkt ledarskap och verkställande kunskaper som krävs tillsammans med en entreprenörsanda. När en idé har varit inkuberade måste den utvecklas, prototyper, och kommersiellt presenteras. Utnämning av en teamledare kan uppmuntra detta, tillsammans med att skapa en arbetsmiljö där alla anställda uppmuntras att lämna bidrag.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.