Vad är ett handelsunderskott?

handelsunderskott finns situationer i vilka import av varor och tjänster än de produkter som exporteras av ett visst land. Samtidigt är det inte ovanligt att länder med en mycket stabil ekonomi för att uppleva en liten del av underskottet i handelsbalansen från tid till annan, längre perioder med en betydande obalans mellan export och import kan skapa betydande ekonomiska problem inom landet. Samtidigt kan ett handelsunderskott också försvaga valutan i landet på Forex marknaden.

Under bästa omständigheter, länder kan upprätthålla en balans mellan import och export. Medan resterande inte behöver vara helt lika, uppnå vad som kallas en positiv handelsbalans är målet. I det här fallet den mängd varor och tjänster exporteras till andra länder är något högre än produkter som importeras från andra länder. En nation som konsekvent kan exportera mer än vad som importeras tenderar att vara mycket stabil internt. Samtidigt utför valutan i landet på valutamarknaden.

Däremot visar ett underskott i handelsbalansen där en signifikant skillnad mellan import och export finns allvarliga problem för ett land. När en negativ handelsbalans är närvarande och exporten är genomgående lägre än importen, kan landets ekonomi upplever någon typ av kris. Inflationen kan stiga avsevärt, skapa ekonomiska svårigheter för medborgarna. Tillsammans med interna ekonomiska svårigheter, en svår handelsunderskott försvagar förtroendet för nationen på det internationella området, vilket i sin tur leder till att valutan i det land förlora värde i förhållande till valutor utgivna av andra nationer.

Även om en långvarig och betydande underskott i handelsbalansen kan skapa ett antal ekonomiska problem, ett litet underskott från gång till gång är sällan en anledning till oro. Bör dock även ett litet underskott i handelsbalansen övervakas. Om underskottet tycks växa konsekvent, bör åtgärder vidtas för att motverka effekterna av underskott och även försöker få förhållandet mellan import och export tillbaka till en godtagbar nivå.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.