Vad är ett företag uppsägningar?

Under perioder då ett företag får en nedgång i försäljningen eller generering av inkomster, är det inte ovanligt att företag uppsägningar uppstå. I huvudsak är ett företag friställningen en tillfällig period under vilken de anställda som tar upp specifika positioner inom koncernstrukturen är inte skyldiga att rapportera till arbetet. Friställningen uppstår på grund av en bristande efterfrågan på de stordåd som normalt utövas av de anställda i produktionen av de varor eller tjänster som erbjuds av företaget. Medan en friställning kan variera från en period av en vecka till en obestämd tid är bolaget uppsägningar inte samma sak som uppsägning. Företag som väljer att genomföra uppsägningar eftersom det finns en rimlig förväntan om att behöva återaktivera permitterade anställda vid en framtida tidpunkt.

Generellt, ett företag uppsägningar kommer att innebära ett slut på anställda, såsom lön eller lön. Beroende på hur strukturen av organisationen, och de exakta villkoren för förmånen förpackningar får företaget uppsägningar eller inte kan påverka utbyggnaden av grupp sjukförsäkring täckning. Dessutom, de anställda i allmänhet kan behålla någon sjuk eller dagar semester som har tillkommit, trots att dessa förmåner är vanligtvis inte tillgängliga för användning under uppsägningar perioden.

I stater som tillåter permitterade anställda att dra arbetslöshetsersättning under bolagets uppsägningar är det inte ovanligt att företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att förbereda ansökningar och andra pappersarbete på uppdrag av de anställda. Detta bidrar till att säkerställa att det finns en viss mängd intäkter för de anställda under perioden av uppsägningar, och kan fungera som ett incitament för den permitterade arbetstagaren att inte söka fast anställning på annat håll.

Medan ett företag uppsägningar vanligtvis genomförs med en förståelse för att de ekonomiska villkoren kommer att ändras får uppsägningar status senare ändras till uppsägning. När detta inträffar före detta anställda kan få ersättning för upplupen semester och andra typer av personlig dagar, samt möjlighet att gå från den grupp försäkringsskyddet till ett annat program.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.