Vad är en marknad?

Wide marknader är ett fenomen som innebär att det finns en relativt stor spridning mellan köp-och säljkurser på särskilda investeringar. Den stora marknaden är motsatsen till ett nära marknaden, där det bara finns en liten spridning mellan köp-och säljkurser. En bred marknad sker oftast när det finns en mindre mängd handel som äger rum, och endast ett fåtal marknadsgaranter för tillfället.

Nära marknader tenderar att vara ett mer önskvärt uppsättning omständigheter för både köpare och säljare. Eftersom ett nära marknad innebär en stor handelsverksamhet i en marknad som stöds med ett antal konkurrerande marknadsgaranter finns det större möjligheter att göra en lönsam investering. Däremot tenderar en marknad att vara mindre intressant för investerare och inte göra mycket för att få människor att engagera sig i affärer. Den ökade spridningen mellan anbudspriserna och priser anbud i samband med en marknad tenderar också att fungera avskräckande, att erbjuda investerarna något verkligt incitament att göra beställningar.

Som med de flesta utvecklingen på marknaden, en marknad kan vara ett lokalt fenomen eller en trend som pågår under flera marknader samtidigt. Lyckligtvis villkoren inte normalt inte pågå under en längre tid. När nivån av aktiv handel börjar öka, skillnaden mellan erbjudande och priserna bud kommer att börja minska till en rättvisare sortiment. Detta i sin tur kommer att underblåsa större intresse för handel, och låta marknaden återhämta sig från den breda perioden.

En marknad kan uppstå på bara om någon reglerad marknad. Eftersom effekterna av en marknad är vanligtvis tillfälliga, investerare och mäklare kan ofta identifiera uppkomsten av en sådan marknad skick samt exakt förutspå när trenden kommer att upphöra med. Detta kan ge investeraren möjlighet att förbereda sig för vittring perioden, vara uppmärksamma på vissa bestånd att plocka upp medan handelsvolymen är låg, och hur man ställning för att göra bästa möjliga avkastning när ett uppsving börjar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.