Vad är en blandfond?

Blandfonder har att göra med strukturen i en investeringsstrategi med aktiefonder. Den grundläggande idén bakom blandfond är att se till att det finns en mer eller mindre rimlig balans mellan olika typer av investeringar som är en del av fond. En blandfond är förstås att vara i en god position för att ge någon form av kontinuerlig tillväxt från en eller flera av de investeringar som ingår i fond-, samtidigt som vi skapar en liten mängd risk för investeraren. Här är lite information om vilka typer av komponenter normalt utgör en blandfond, och vad som väntar i vägen för prestanda.

Eftersom strategin bakom en blandfond handlar om att hålla saker i proportion, kommer det att finnas en viss mängd av diversifiering i de typer av investeringar som finns representerade i fonden. Vanliga lager är vanligen en av komponenterna i den blandfond som bidrar till att ge ett enhetligt mönster av tillväxt, utan att det skapas mycket i vägen för riskerna med investeringen. Andra typer av bestånd är också ofta ingår i placeringsfondens portföljen, såsom preferensaktier. Både långsiktiga och kortsiktiga obligationer ingår ofta. Vissa tillgångar i form av kontanter och andelar i en penningmarknaden är också ofta en del av en blandfond strategi.

Det är viktigt att notera att en blandfond inte innebär att varje del av investeringsportföljen kommandon samma procentsats av den totala investeringen i placeringsfondens konto. Vad det betyder är att den förväntade riskfaktor och potential för resultatet för varje en av de enskilda investeringarna bygger på principen om andelen. Denna strategi bidrar till att säkerställa att fonden ger någon form av stabil tillväxt, även om en eller två delar efter en svag minskning under en viss månad.

Tanken är att hitta den rätta mixen mellan de olika delarna så att det finns en rimlig förväntan om tillväxt, samtidigt som man minimerar risken för varje grad av förlust någonstans i investeringsportföljen. Denna typ av balans kan behöva avslöjat med några försök och misstag hos investeraren. Dessutom kan förändringar på marknaden gör ett formellt stabilt investeringsklimat plötsligt en joker, i vilket fall investeraren kan behöva hitta en ny komponent av liknande slag för att återställa ett tillstånd av en blandfond.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.