Vad är Cairnsgruppen?

Ursprungligen bildades i staden Cairns i norra Queensland område i Australien, är Cairns-gruppen en internationell särskild intressegrupp som fokuserar på processen för jordbruks-produkter exporterar. Över nitton länder som för närvarande är medlemmar i Cairns-gruppen, för medlemskap inklusive så skilda länder som Kanada, Uruguay och Sydafrika. Generellt är det underförstått att Cairns-gruppen samlades som ett sätt att uttrycka motstånd mot de orättvisor som uppfattades som en integrerad del av produkt exporterande praxis under mitten till slutet av 20th Century.

Det inledande mötet i Cairns-gruppen hette och inleddes av regeringen i Australien. En del av idén med mötet var att bygga vidare på det arbete som redan görs i flera länder i Sydostasien att lösa gemensamma exportföretag metoder som verkar gynna ett fåtal länder framför andra. Hölls i augusti 1986 blev Cairns-gruppen en funktionell enhet, och även plockat upp flera andra länder. Med tiden organisationen expanderat till Afrika, Sydamerika och Nordamerika.

Ett antal länder som inte är officiella medlemmar i Cairns-gruppen ofta sända observatörer till möten med gruppen. Organisationer med liknande mål också ofta hitta stöd från Cairns-gruppen, med tillfälliga allianser bildas för att hantera en viss jordbruksprodukt fråga i ett visst land eller område i världen. Europaparlamentet stöder generellt Cairnsgruppen alla ansträngningar för att avskaffa exportstödet och arbeta för rättvis tillgång till marknaden för export av jordbruksprodukter, med avdrag för gynnande för ett land eller grupp av länder.

Under årens lopp har Cairnsgruppen växte fram som en organisation som kan arbeta både med enskilda länder samt med WTO i frågor som påverkar jordbruks välbefinnande olika länder, tillsammans med export praxis när det gäller produkter. Enligt vissa källor är den Cairnsgruppen krediteras med införandet av jordbruket på dagordningen för Uruguay-rundan, och det slutgiltiga ratificeringen av avtalet om jordbruk.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.