Vad är förslaget brev?

Förslag bokstäver följebrev som följer med affärsidéer att introducera människor till förslagets karaktär och det bolag som lämnar förslaget. Liksom andra typer av följebrev, är förslaget bokstäver för att snabbt sätta läsaren med nödvändig information, samtidigt övertyga läsaren om att brevets författare är det bästa valet för jobbet. I vissa fall måste ett förslag brev att följa en viss form och stil, medan det i andra fall kan det vara mer freeform karaktär.

Ett typiskt förslag brevet finns en kort diskussion om det problem som förslaget är tänkt att ta itu med, och en översikt av de framträdande uppgifter i förslaget. Förslag skrivelser omfattar vanligtvis tid och kostnad samt en kort förklaring av hur förslaget kommer att fungera. Förslaget brev kan också ingående erfarenhet, kvalifikationer och certifieringar av den person eller det företag som tillhandahåller förslag, och kan inkludera företagets historia och bakgrundsinformation också. Under hela har handlingen en övertygande ton, som är avsett att uppmuntra läsaren att se det bifogade förslaget material.

Det finns en rad sammanhang där ett förslag skrivelse kan skrivas. När ett företag eller myndighet ger ut en begäran om förslag (RFP), personer svar på RFP brukar skriva förslag brev med deras yrkanden. En RFP innehåller vanligen förslag riktlinjer som kommer att ge folk en god uppfattning om vad som bör ingå i ett förslag brev, från kvalifikationerna hos författaren att en uppskattning av de kostnader som kommer att delta. Uppslagsverk som ger information om affärskorrespondens har ofta flera prov förslag så att läsarna kan bekanta sig med förslag skriftligen innan de behöver för att formellt skriva ihop ett förslag.

Några förslag bokstäverna är oombedd. Företag kan använda förslag att sälja sina produkter till potentiella kunder, eftersom kommunikation med post kan billigt och mycket kostnadseffektivt. Till exempel kan en tillverkare av kontorsprogram skicka ett massutskick till flera kontor, och förutse åtminstone ett visst intresse från företag som kommer att svara med beställningar eller förfrågningar om mer information. Den spontana förslag brev tenderar att vara mer allmän karaktär så att den kan skickas till många personer.

Det kan vara svårt att lägga fram ett förslag mall som kan användas för att behandla en begäran om förslag, eftersom varje förfrågan och varje förslag kan vara mycket olika. Vanligtvis en hel del forskning behövs för att dra förslaget tillsammans och språket skall vara särskilt anpassad för läsaren. Det kan dock hjälpa till att montera ett huvuddragen som används skriftligt förslag, att säkerställa att varje nödvändig aspekt av ett förslag helt täcks. Företagen bör också hålla kopior av gamla förslag och skrivelser förslag, med anteckningar om de som är framgångsrika, så att de kan användas i utvecklingen av framtida förslag.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.