Vad är ett Tullverket?

Kallas ibland för en tull-byrå eller en tull, en tullmyndigheten är en statlig enhet som har ansvar att övervaka och genomdriva statliga lagar om importerade varor och tjänster. De flesta länder i världen har en tullmyndigheten, ofta under ledning av den avdelning som ansvarar för det nationella frågor som rör finansiering.

Även om den exakta processer och procedurer som använts av en tullmyndigheten kommer att variera något från ett land till ett annat, det finns flera grundläggande funktioner som nästan varje tulldistrikt kommer att ge. En av de centrala funktionerna har att göra med importen. En tullmyndigheten kommer att hantera ett uppdrag att utvärdera och samla in de priser som på importerade varor. Denna samling kommer att följa tullbestämmelserna som har införts av den federala regeringen i landet. Tillsammans med samlingar kommer tullpersonal hantera även införandet av eventuella böter eller påföljder som kan tillämpas på importen.

En annan viktig roll som en tull-byrå är att identifiera och minimera förekomsten av bedrägeri och smuggling av varor till landet. Detta innebär ofta att kontrollera infarterna till landet, inspektion ingående transporter, och intyga att varor som förs in i landet gör detta i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. I vissa fall kommer detta omfattar även att arbeta med post någon kontroll av paket och andra former av post som kommer in i landet från en främmande plats.

Många länder förlänga en stor myndighet till en tullmyndigheten när det gäller beslag av olagligt importerade varor. Polismän i den tullmyndigheten beviljas befogenheter som är ungefär som om den inre rättsvårdande systemet hjälper dem att göra gripanden, beslag smuggling och påbörja processen med att åtala privatpersoner och företag som försöker införa varor till landet illegalt.

I USA, den tullmyndigheten mera känt som tull, är under ledning av finansministeriet. Tullmyndigheter i andra länder i allmänhet bedriver verksamhet inom ramen för en större avdelning. Det finns dock ett fåtal fall där en tullmyndigheten fungerar som en oberoende enhet med sidostöd anknytning till andra relevanta myndigheter och organ inom den nationella regeringen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.