Vad är aktieägarvärde?

Aktieägarvärde hänvisar till värdet av ett publikt bolag, minus dess skulder. Värdet av ett företag ofta beräknas som netto nuvärdet av alla framtida kassaflödena, plus värdet av alla icke-operativa tillgångar som ägs av företaget. Icke-operativa tillgångar kan innefatta sådant som överstiger fastigheter, lager, och överfinansierad pensionsplaner. Aktieägarvärdet i ett bolag kan också ses som något som skulle vara kvar i företaget om alla borgenärer helt kan betalas tillbaka. Saker såsom utdelning till sina aktieägare, medan utfärdande av ytterligare aktier i lager späder ut det.

Frasen "aktieägarvärde" uppstod som ett företag modeord under 1980-talet, och är ofta förknippat med affärsmannen Jack Welch, som tidigare tjänstgjort som verkställande direktör (CEO) för General Electric. Bortsett från den matematiska definitionen, aktieägarvärde kan referera till andra idéer också. Det är ibland används för att hänvisa till begreppet att det främsta målet med ett publikt bolag är att ge ekonomiskt värde till sina aktieägare, som är dess bokstavliga ägare. Mer specifikt kan det också betyda att en aktieägares pengar-som användes för att köpa aktier-skulle ge honom en högre avkastning än han kunde vinna som individ, att investera i andra tillgångar med liknande risker.

En mindre gemensam definition av aktieägarvärdet är det nuvarande priset på samtliga aktier i lager, multiplicerat med antal aktier. Dock är detta värde som oftast refereras till som ett företags börsvärde. Denna definition leder till en viktig del av filosofin bakom begreppet aktieägarvärde-det faktum att det ibland kan lyfta lönsamheten över ansvaret. Med andra ord finns det ett starkt tryck att höja priset på ett företags bestånd när organisationer ses i första hand som instrument för sina ägare.

Företagen måste naturligtvis vara lönsamt att överleva i en marknadsekonomi. Faktum är höga aktiekurser är inte bara ett resultat, men även en källa till företags välstånd och konkurrenskraft. Men, är en av de främsta kritik som riktas mot aktieägarvärdet filosofi att det kan misslyckas med att ta hänsyn till att företagen är inte enbart ekonomiska maskiner, men organisationer för människor. Dessa organisationer verkar i ett samhälle där saker som anställningsförfaranden och etiskt uppförande är av stor betydelse. Oetisk verksamhet som tillfälligt kan öka företagets värde för aktieägarna kan i slutändan vara till förfång för ett företag, i den mån det är till svars för sådana insatser.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.