Vad är Vertikal integration?

En vertikal integration är en förening av två företag som gått samman för att skapa en värdekedja som tillåter alla parter att dra nytta av företag samtidigt dela kostnader och risker. Ett antal faktorer kan vara den motivation för att ingå en vertikal integration, till exempel kostnader för producerade varor och tjänster eller marknaden differentiering i samband med varje partner. Väljer att ingå ett fungerande avtal av denna typ kräver att båda parter ska få en snabbare leverans av tjänster med distributionen av en produkt och därmed öka vinstmarginalen genom merförsäljning.

Det finns flera områden där en vertikal integration kan vara till ömsesidig nytta för båda företagen. Ett sådant område är säkring av råvaror för produktionen av de varor och tjänster som erbjuds av varje företag. Tillsammans de två företagen kan inleda en gemensam insats av prospekterings-och inköp av dessa material. Genom att genomföra denna uppgift av husrannsakan och återvinning tillsammans, kostnaderna hålls på ett minimum. Detta kommer att leda till en lägre total kostnad per producerad enhet, vilket innebär mer vinst försäljningsstället för leverantören och eventuellt en rabatterad kostnad per enhet för köparen.

Ett annat område där en vertikal integration kan vara till ömsesidig nytta är i distributionsprocessen för slutprodukterna. Båda företagen kanske kan arbeta tillsammans för att säkra butiker som kommer att genomföra de varor som produceras av de båda enheterna. Detta kan också möjliggöra för parterna att spara pengar på distribution kostnader som transport, samt hjälpa båda enheter för att slå sig in på slutkundsmarknader som kan ha varit stängd för en eller båda företagen i det förflutna.

Kärnan kan vertikal integration vara ett utmärkt sätt att hantera en högre lönsamhet för både leverantör och kund. Genom att samarbeta, är det möjligt för leverantören att drabbas av lägre kostnader i produktionen, och övervältra en del av de besparingar till kunden. Samtidigt arbetar kunden med leverantören för att öppna upp ytterligare slutkundsmarknader till ömsesidig nytta för båda.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.