Vad är Sales Forecasting?

Försäljning prognoser är att uppskatta vad ett företags framtida försäljning kan komma att baseras på försäljningsrekord och marknadsundersökningar. Information som används till försäljning prognoser måste vara väl organiserad och kan innehålla information om tävlingen och statistik som påverkar företagens kundbas. Bolagen bedriver försäljning prognoser i hopp om att identifiera mönster så att intäkter och kassaflöde kan maximeras.

Innan prognosprocessen börjar, marknadsföring, försäljning eller annan förvaltare måste bestämma hur långt fram i tiden prognosen ska göras. Prognoser på kort sikt är högst tre månader och är ofta effektivt för att analysera budgetar och marknader. Mellanliggande försäljning prognoser är mellan en period av tre månader och två år och kan användas för scheman, lager och produktion. Långsiktiga prognoser är i minst två år och är bra för att hantera tillväxt på nya marknader eller nya produkter. Försäljningsprognoserna bör genomföras regelbundet och alla resultat prognoser behöver mätas så att framtida metoder kan justeras vid behov.

I grunden är försäljning prognoser analysera alla delar av en verksamhet från total inventering av styrkor och svagheter hos säljare. Chefer måste tänka på förändringar i kundernas försäljning eller andra förändringar som kan påverka prognoser siffror. De måste vara konkurrenskraftiga vid bedömningen av konkurrensen och hur de kan överträffa konkurrenterna för att bättre tillgodose behoven hos den målgrupp.

Forecasting analys innebär användning av mjukvara. Försäljningen prognoser Programvaran innehåller olika försäljningskanaler förvaltning kategorier och även håller reda på olika avdelningar. Försäljningen prognoser programvara kan ha en instrumentpanel format som tabeller och statistik är lätt åtkomliga på en sida. Dashboard programvara föredras av många chefer som i stället för att titta igenom långa rapporter för att hitta information, allt kartlagts och diagram och ange ungefär som instrumentbrädan i en bil med information läsbar en överblick av sina mätare.

Företagen kan anpassa instrumentpanel och annan försäljning prognoser programvara som passar deras specifika behov. Till exempel kan säljmål ofta placeras på samma sida som diagrammet funktion som spår deras framsteg. Beställningar och förslag som lämnas till kunderna kan stämde och organiseras. Kvartalsvisa intäkter flöden kan se med beräknade framtida intäkter för omedelbar framsteg status. Utförandet av säljare kan också spåras med prognoser programvara.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.