Vad är Creative Leadership?

Kreativt ledarskap är det begrepp som ledare, som uppvisar fantasifulla och uppfinningsrika kvaliteter har bättre möjligheter att påverka individer som arbetar under dem, eller som vänder sig till dem för vägledning. Konceptet har också hävdat att fler kreativa ledare är bättre rustade att hitta unika lösningar på komplicerade problem. Dessutom är denna ledarstil ofta av tanken att människor kan bli mer effektiva ledare om de kan tänka och utföra i original och innovativt sätt.

På senare år har kreativa ledarutveckling utökats till chefer och andra ledare inom företagen. Vissa företag har anammat idén om kreativt ledarskap och anser att det i slutändan kommer att förbättra de anställdas produktivitet och köra ner linjer. Många av dessa företag har investerat i kurser eller aktiviteter som kommer att hjälpa fram fler ledare som kan tänka utanför boxen. Till exempel, vissa företag främja företagens ledarskap genom att skicka chefer och arbetsledare till kurser ledarskapsutveckling och ledarskapsprogram coaching. Andra företag använder teambuildingövningar att främja kreativt ledarskap och bättre kommunikation.

Definiera om en person har kreativt ledarskap kan vara svårt, eftersom det kan variera beroende på situationen. I regel är dock kreativ ledare är skickliga på att skapa en hel del idéer. Några av dessa idéer kan vara original, medan andra helt enkelt kan vara olika sätt att återuppfinna hjulet. Dessa ledare söker vanligtvis ut sätt att testa sina idéer, och de är öppna för förslag till förbättringar.

På det stora hela, är kreativ ledare anses passionerade människor som kan tänka fantasifullt en situation och samtidigt bibehålla en realistisk prognos. Denna typ ledarskap förutsätter i en ledare att motivera andra och att vara lyhörda om behoven hos kollegor, medarbetare och underordnade. Mest kreativa ledare har exceptionell förmåga till problemlösning. Intelligens och förtroende är andra egenskaper som kreativ ledare har normalt.

Många kreativa ledare har en god känsla av dom och inte fatta beslut utan att grundligt förstå konsekvenserna. Trots detta kan de karakteriseras som drömmare. Detta är sannolikt eftersom de har förmågan att föreställa sig olika sätt att lösa ett enda problem eller marknadsföring och främja en ny idé.

Vanligtvis kreativ ledare är oberoende människor som inte krävs ett godkännande från andra. Även om de inte kräver att andra ska gilla dem, kreativ ledare har normalt en stark kommunikationsförmåga. Dessutom besitter de vanligtvis en hel del insikt om sig själva. Kombinationen av god kommunikationsförmåga och självmedvetande ger dem möjlighet att mer effektivt uppmuntra och inspirera andra människor runt omkring dem.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.