Vad är Business Processrätt?

Business tvister är en specialisering av lag som deltar i att försvara företag som anklagas för någon typ av förseelser. Rättstvister är yrkandet om skadestånd som beslutats av domstol. En part är de anklagade, medan den klagande är anklagare. I näringslivet tvister utgör försvarsadvokat ett företag i en grupptalan, avtalsrätt, missbruk eller annan typ av process. Konsumenter, anställda och andra företag kan ha en stämning eller rättsfall in mot ett företag.

Klass administrativa åtgärder affärsverksamhet innebär att det finns mer än en klagande in en stämning. Alla typer av tvister kan en grupptalan fall. En rättstvist advokat kan specialisera sig på hantering av klass stämningar åtgärder affärer. Han eller hon representerar företaget och dess rättigheter gentemot en grupp av klagande i domstol rättegång.

Business tvister advokater måste också vara duktiga på medling som ett alternativ tvistlösning till en domstol rättegång. I näringslivet medling, till advokat för både den enskilde och klagande arbeta med en neutral part, eller mitten person, lösa eller lösa tvisten utanför domstol. Medling skiljer sig från företag skiljedom i att en skiljeman gör en rättslig bedömning efter att ha hört båda sidor av tvisten. Bosättningar via medling är vanliga system för tvistlösning i de fall där före detta anställda i ett företag säger att de felaktigt avskedats från företaget.

Contract tvister är en vanlig typ av verksamhet tvister. Business kontrakt är juridiskt bindande avtal, men den exakta betydelsen av den skrivna texten i ett avtal är ofta öppna för tolkning. Om en klagande filer en process mot ett företag för kontraktsbrott, är företaget anklagas för att inte följa med på vad den kommit överens om att i avtalets villkor. I denna typ av kontrakt tvist, försvarar tvisten advokat och representerar bolagets åtgärder inom ramen för kontraktet's agreement.

felbehandling affärsproblem vanligtvis är tillämpliga på företag och privatpersoner i det medicinska området. Medicinsk felbehandling försvarsadvokater företräda åtalade i frågor som fordringar av kirurgisk fel eller försumlighet. Fel eller försummelse i verksamheten tvister gäller för många olika typer av företag från lagligt att fastigheter i terapi.

Consumer tvister innebär hävdar att företagen handlat olagligt. Detta kan i fråga om garantier eller anspråk av defekt utrustning. Individer eller företag kan lämna in en stämningsansökan mot ett företag i frågor som gäller immateriella rättigheter eller kränkningar varumärke. Till exempel, om en klagande hävdar att ett bilföretag vann sin uppfinning för en typ av motor, en verksamhet tvister advokat kommer att utgöra företagets rättigheter och skyldigheter under domstolens prövning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.