Vad är frivillig likvidation?

En frivillig likvidation är en åtgärd som kan vidtas av aktieägare i ett bolag för att hedra de utestående skulder till bolaget. Detta står i kontrast till ofrivilliga likvidationer, t. ex. ett kapitel 7 konkurs, när en domstol i behörig att besluta om försäljning av tillgångar för att lösa en del av bolagets skulder. Med en frivillig strategi för avveckling, av styrelseledamöter och aktieägare är eniga om att processen och inleda förfarandet villigt, utan påtryckningar utifrån eller order från en domstol eller annan enhet.

Det finns ett par anledningar till varför ett företag kan genomgå en frivillig likvidation. När det gäller små företag, får död grundare och ägare leda till några aktieägare väljer att inte fortsätta sin verksamhet. I detta scenario kommer likvidationer av alla större tillgångar påbörjas. När alla tillgångar omvandlas till kassaflöde och alla utestående skulder avvecklas kommer aktieägarna dela resterande tillgångar och företaget kommer att betraktas som avslutad.

Ett annat exempel på frivillig likvidation är faktiskt ett sätt att hjälpa företaget att fortsätta. Företag som möter en period av förlust kan välja att likvidera dotterbolag som ett sätt att lösa utestående skulder i moderbolaget. Naturligtvis alla skuldsättning i samband med dotterbolag kommer också att lösas, och resterande pengar används för att täcka skyldigheterna i moderbolaget. Detta kan ibland vara tillräcklig för att företaget att fortsätta sin verksamhet och förhoppningsvis börja gå med vinst vid en senare tidpunkt.

Den exakta strukturen för en frivillig likvidation kommer att variera, beroende på storlek och komplexitet i företaget, och brådskande i samband med reglering av utestående skulder. I många fall är en tidsplan för utbetalning sammanställs av rederiets, tillsammans med en förteckning över tillgångar som skall säljas. Efter att aktieägarna godkänner planen eller försäljning och avveckling av skulder, kommer bolaget att kontakta säljare, ordna med betalningen och sedan ge ersättning eftersom tillgångarna avyttras. Denna process för frivillig likvidation kommer ofta ske inom en sex till tolv månader.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.