Vad är ett entreprenörskap?

En entreprenörskap är ett företag eller annan organisation som startade av en företagare eller person från näringslivet. Företaget kan i vinstsyfte eller ett icke vinstdrivande företag. Företagsledning färdigheter, på marknadsföring, en förståelse för efterfrågan av produkten eller tjänsten samt riskhantering analys är avgörande faktorer i ett entreprenörskap.

Riskhantering är viktigt när man startar upp ett nytt företag, särskilt som många entreprenörskap misslyckas under det första året. Kostnader måste täckas och företagaren måste ha initiativet och tid att investera i företaget. De risker såsom start-medel som kan komma att försvinna måste beräknas och sedan anses vara godtagbara för blivande företagare innan han eller hon går vidare med entreprenörskap.

efterfrågan på produkten eller tjänsten har också beräknas noggrant av blivande företagare. Vad är den förväntade efterfrågan på produkten eller tjänsten? Kommer verksamheten att kunna möta den förväntade efterfrågan? Det är bara några av de frågor som måste besvaras innan man beslutar om ett entreprenörskap är en bra idé.

Marknadsföring kunskap är också viktigt för företagare. Han eller hon måste förstå hur man kan främja den produkt eller tjänst, vilket pris man bör säljas för, hur och när produkten kommer att tillverkas och hur och var produkten kommer att säljas. Det finns många marknadsföring uppgifter som skall listat ut om företagande är att vara en framgång.

Företagsledning färdigheter såsom planering, budgetering, registrering och förhandla är också viktiga för ett entreprenörskap. Företagaren måste kunna fungera bra ensam på många olika aspekter av verksamheten, åtminstone till dess anställda är hyrda. Entreprenörskap anses fördelaktigt för ekonomin som de brukar skapa nya jobb när de upplever tillväxt.

Ideellt entreprenörskap kan erbjuda behövs samhällsservice, men de kräver samma kompetens som vinstdrivande företag. Dessa entreprenörskap måste uppfylla reglerna om hur donationer används och ofta måste ha sina finanser visas publikt. De flesta ideella entreprenörskap förlita sig på frivilliga att uppfylla sina mål.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.