Vad är en resultaträkning?

Resultaträkningar är ett exempel på en redovisning dokument som är utformat för att ge en snabb överblick av finansiella ställning ett visst företag. Ibland som en resultaträkning, ger dokumentet uppgifter om avkastning i samband med verksamhet inom en given tidsram, samt att uppmärksamma eventuella kostnader eller förluster som uppstår under samma period. Nästan alla företag genererar ett resultat på årsbasis som en del av förberedelserna för skatt säsong. Dessutom har många företag också förbereda ett uttalande på kvartalsbasis för tillämpningen av intern kontroll.

De uppgifter som används för att sammanställa resultaträkningen tas från olika huvudbok och annan dokumentation som rör alla intäkter och kostnader som genereras under den aktuella perioden. I denna mening, resultaträkningen funktioner i viss mån på samma sätt som en balansräkningen, att det står för tillströmningen av pengar i organisationen samt att uppmärksamma eventuella utflöde av resurser på grund av olika faktorer. Kontentan av meddelandet visar om en vinst uppnåddes till mellan start-och slutdatum anges för uttalandet.

Även om det finns standardiserade redovisningsförfaranden som användes för att definiera varje element som ingår i en resultaträkning, dokumentation anses i allmänhet vara i syfte att få en bred bild av den finansiella stabiliteten i bolaget. Som sådan bör resultaträkningen ses som en översikt, men inte en detaljerad redovisning av de transaktioner som ägde rum under perioden ovan. Mer detaljerad information som skulle kunna uppnås från de källdokument som används för att bestämma siffrorna i resultaträkningen.

Beräkningarna av resultaträkningen kan återspegla en bred syn, men dokumentet är fortfarande ofta till stor hjälp för både interna och externa syften. Investerare kan skanna meddelandet och har en god uppfattning om deras investeringar går bra. Chefer kan läsa genom en resultat-och balansräkning och ibland identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar i en eller flera funktioner i företaget. Åtminstone kan den nedre raden i uttalandet att berörda personer kan veta när nettovinsten tycks krympa eller växa under tidigare perioder.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.