Vad är en kapplöpning mot botten?

en kapplöpning mot botten är ett socioekonomiskt begrepp som uppstår mellan nationer. När konkurrensen blir hård mellan nationer över ett visst område av handel och produktion, är de nationer ges ökade incitament att avveckla befintliga lagstadgade normer.

En kapplöpning mot botten kan också finnas inom en nation (t. ex. mellan stater eller län), men detta sker mycket sällan, eftersom den federala regeringen har tillgång till lagstifta bromsa eller stoppa loppet innan dess följder blir alltför genomträngande.

Termen används ofta nedsättande, för att beskriva eliminering av vad som ses som positiva lagstiftningen: miljösäkerhetsåtgärder eller arbetstagarnas rättigheter, till exempel. Det bör dock noteras att det i många fall en kapplöpning mot botten visar sig vara en god kraft genom att eliminera onödiga byråkrati eller transplantat.

I modern tid en kraftig ökning av tävlingar till botten har har setts som en direkt följd av Världshandelsorganisationen och dess politik. Genom att aktivt undanröja det som uppfattas som handelshinder (ofta inklusive arbetsrätt och miljölagar), börjar WTO krafttag för "friare" handel, som eskalerar snabbt till en kapplöpning mot botten.

Man kan konstatera att med den globala tryck mot frihandel under 1990-talet, är arbetskraften nu mycket mottagliga för den kapplöpning mot botten modell. Med en mycket stor arbetskraftsreserv att dra från hela världen och en nästan obegränsad förmåga att röra kapitalet får multinationella företag nu fritt flytta sin verksamhet från land till land, efter de billigaste arbetskraft. Detta påverkar i sin tur arbetsrätt, särskilt i utvecklingsländer, där saker en minimilön eller krävs övertidsersättning skapa ett stort hinder för billigaste arbetskraft. Den kapplöpning mot botten, därför kräver att fler och fler nationer (igen, särskilt i utvecklingsländerna) kommer att eliminera sin arbetsrätt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.