Vad är en Alien Corporation?

I dagens värld, många företag är verksamma med en multinationell rad avdelningar och platser som kan finnas på många platser runt om i världen. Ofta får de viktigaste insatserna för ett bolag ha sitt säte i ett land, medan införlivandet av bolaget kan faktiskt vara bosatt i ett annat land. Detta utgör grunden för att utse en främmande bolag. När det gäller USA bolagsrätt, är en främmande bolag varje bolag som har bildats utanför USA, men driver anläggningar i USA.

Det bör noteras att det finns en skillnad mellan främmande företag och utländska företag, även om de två termer används ofta omväxlande. I strikt bemärkelse är ett utländskt bolag som används på två olika sätt i USA. För det första är begreppet utländskt bolag används ofta för att hänvisa till ett företag som drivs inom en stat av landet, men är faktiskt ingår som ett amerikanskt företag i en annan stat. En andra gemensam tillämpning av utländskt bolag är att för ett företag som har bildats utanför USA, har inga fysiska förutsättningarna i landet, men använder distributörer i USA för att sälja sina varor eller tjänster.

I ett avseende främmande företag och utländska företag har två attribut gemensamt. Båda typerna av affärsenheter är officiellt säte utanför USA. För det andra, båda göra affärer inom USA. Den stora skillnaden är att en främmande bolag kommer att driva anläggningar, detaljhandeln, samt andra former av konkreta närvaro i landet under eget namn. Ett utländskt bolag kommer också att bedriva verksamhet i USA, men på ett indirekt sätt, att välja att använda medel och andra medel för att marknadsföra sina varor och tjänster.

För konsumenten kan det inte finnas någon stor fördel att veta om ett företag är en främmande samfund eller en inhemsk företag. Det är dock viktigt att notera det finns skillnader i hur varor och tjänster skall beskattas, beroende på var den faktiska införlivandet av ett land är bosatt. Detta kan ha en viss effekt på tillgången av varor och tjänster, samt de priser som debiteras.

I praktiken många av de mest populära företagen är verksamma inom USA i dag är faktiskt främmande företag som har etablerat en stark närvaro i landet, som levererar ett antal arbetstillfällen för medborgarna och tillhandahålla tillförlitlig produkter till den allmänna befolkningen. Av denna anledning är det faktum att ett företag faktiskt klassificeras som en utlänning bolag vanligtvis inte en anledning att söka liknande varor och tjänster från ett annat företag som har bildats i USA.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.