Vad är Supply Management?

Supply Management är en term som används för att beskriva de processer som används av många företag att förvärva, inventera och distribuera produkter som används i den löpande driften av verksamheten. Processen styrning av utbudet handlar om de råvaror som används i produktionen samt kontorsmateriel, komponenter för maskin reparationer och andra föremål som används internt för löpande funktion i bolaget. Ett viktigt mål för en effektiv supply chain management är att balansera behovet av att ha objekt på sidan när det krävs att bibehålla en mindre inventering, tillåter företaget att genomföra mindre omkostnader.

För många företag börjar leverera förvaltningsprocessen med en central inköpsavdelning eller grupp. Denna grupp samordnar aktivt inköp av råmaterial, reservdelar och tillbehör, och även föremål såsom papper, pennor och tonerkassetter. En inköpscentral kommer att försöka hitta kostnadseffektiva leverantörer och skapa relationer som gör det möjligt för företaget att köpa produkter antingen på ett behov när det behövs eller på ett förutbestämt schema som kan ändras vid behov. Gruppen samordnar sedan leverans av de varor så att de når Produktionsanläggningarna strax innan de behövs.

För många människor är engagerade i utbudet, en hävdvunnen begrepp som styr hela processen är känd som bara användning. Användning avser antalet enheter av en viss vara som rutinmässigt används inom en viss tidsram, t. ex. en kalendermånad. Fastställande av normal användning är bra på leverans chef, eftersom det gör det möjligt att projektet när det nuvarande utbudet kommer att vara slut och det kommer att bli nödvändigt att beställa fler enheter för leverans strax innan de behövs.

Genom att samordna inköp med användning, utför leverans förvaltningsprocessen två saker. För det första innebär den process det möjligt att utforma och förbli i en fungerande budget, se till att material och andra saker som behövs för att hålla företaget funktionella är alltid närvarande. För det andra effektiva utbudet gör det också enkelt att ansvarsfullt lagerstyrning, en begränsning av antalet enheter om hand av en viss vara inom en viss nivå och därmed minimera företagens skattebörda betala för råvaror, färdiga varor i processen, och varor.

I gångna tider förlitade sig utbudsstyrning processen starkt på en manuell bokföring process som retat upp beställning, mottagning och utbetalningen av varje föremål som förvärvats för företagsbruk. Som en del av dessa manuella register, beräkning användning baserat på detta område är att olika avdelningar inom bolaget var nödvändig. Idag hanterar leverera programvara för många av de beräkningar automatiskt som intäkter och disbursals redovisas i databasen. Detta gör det möjligt för leverans chefer att snabbt köra rapporter som visar på vilka artiklar skall ordnas under nästa vecka och hur många enheter av varje element skall beställas.

Några av de mer robust programvara utbudet program även kan skapa elektroniska och tryckta inre formerna för godkännande, såsom rekvisitioner som skickas till en central inköpsavdelning och tilldelas ett fakturanummer och refererade på själva beställningen. Programvara av detta slag kan ofta skapa formulär orderhantering och distribuera kopior till behöriga myndigheter när materialen är faktiskt erhöll på den plats där de ska användas.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.