Vad är en entreprenör förslag?

En entreprenör förslag är ett skriftligt disposition som innehåller de viktigaste villkoren i det projekt som skall fyllas i av entreprenören. En entreprenör förslag brukar utarbetats efter uppdragstagaren har talat med kunden för att bedöma hans eller hennes behov samt tid och resurser att uppdragstagaren kommer att behöva avsätta till projektet. En entreprenör förslag omfattar i allmänhet sådan information som en uppskattad kostnad eller "citera" och betalningssätt, namn och adress på både den entreprenör och klient, en detaljerad beskrivning eller ritning av projektet, samt start-och slutdatum.

Det är inte ovanligt att en person eller en organisation att samla in mer än en entreprenör förslag från olika entreprenörer och använda dem som projektet bud. Men när man jämför olika förslag, bör man ta hänsyn till huruvida entreprenören har tagit med kostnaden för material. Kunden bör också notera vilka eventuella skyldigheter entreprenören har beskrivits som hans eller hennes egen förutom att det färdiga projektet. Till exempel, om projektet byggrelaterade, kan det krävas att antingen kunden eller entreprenören får vissa bygglov. Uppdragstagaren Förslaget bör även notera huruvida entreprenören tar ansvar för försäkringar, garantier och projekt sanering.

Om klienten beslutar att godta entreprenören förslag, han eller hon kan besluta att utföra grundläggande due diligence före undertecknandet av slutliga kontrakt och avtal. Due diligence frågor kan vara att be entreprenören för hans eller hennes professionella projekt referenser, företagstelefonnummer registrering eller namnet på entreprenörens försäkringsgivare, om tillämpligt. Som tvister entreprenadkontrakt är inte ovanligt, bör kunden anser också välkommen att kolla med sin lokala Better Business Bureau (BBB) för att avgöra om tidigare kunder har lämnat in några klagomål över den blivande entreprenören.

En avtalspart Förslaget kan kräva att kunden lagt fram en handpenning innan du påbörjar projektet. Det är inte heller ovanligt att en entreprenör förslag och redogöra för mellanliggande betalningar för olika milstolpar. Det är dock upp till kunden att se till att milstolpar har slutförts före utbetalningen av entreprenören, och att samla in ett undertecknat kvitto från entreprenören för alla betalningar i kontanter.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.