Vad är en Custom House Agent?

En Custom House Agent är någon rätt att agera på ett företags vägnar om åtgärder som rör import och export av varor. Uttrycket är vanligast i Indien. Det finns sådana ombud skall tillstånd enligt avsnitt 146 i tullagen.

Syftet med ett anpassat hus agent för att lösa problemet att förvaltningen av många företag helt enkelt inte har resurser att själv hantera import-och export frågor. Detta är ett särskilt oroande med tanke på att Indien är traditionellt en handelsnation. Det finns också en hög grad av byråkrati i indiska företag.

Lagstiftningen om ett anpassat hus agent uttryckligen anges att de åtgärder de vidtar is behandlas rättsligt som om den gjordes av företaget självt. Juridiskt sett är agenten behandlas som om de var lagliga ägaren till varorna de hanterar. Ett undantag till detta är att en anpassad hus agent normalt inte kan hållas personligen ansvarig för alla tullar som inte betalas av företaget.

En anpassad hus agent måste ha tillstånd av den lokala kommissionären för tullar. Detta är en tvåstegsprocess, där en första tillfällig licens. Programmet är endast öppet för akademiker med reguljär anställning status och sunda finanser.

För att vara berättigad att bli ett eget hus ombud måste en kandidat ha erfarenhet av att arbeta i tullen frågor. Denna erfarenhet måste vara minst en viss tid. I de flesta fall är tre år, men en kommissionär får sänka denna till ett år om den sökande gör en acceptabel fall att göra det skriftligt.

När någon har en tillfällig licens, har de ett år för att bli en vanlig tillståndshavaren. Detta görs genom en undersökning, som hålls två gånger om året. Om en kandidat inte har klarat examen i slutet av sitt första år, får han beviljas en sex månaders eller ett års förlängning för att möjliggöra ytterligare försök. Sådan förlängning beviljas endast till kandidater som kan visa att de har utfört en viss nivå av arbete under sin tid som en tillfällig licens innehavare. Kandidaterna får högst tre försök till avläggande av examen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.