Vad är bolagsstyrning?

Bolagsstyrning är ett brett begrepp som har att göra med det sätt på vilket rättigheter och ansvar mellan ägare, ledning och aktieägare i ett visst företag. I huvudsak kommer den exakta strukturen för bolagsstyrning bestämma vilka rättigheter, skyldigheter och privilegier utsträckts till alla företagets deltagare, och i vilken utsträckning varje deltagare kan utnyttja dessa rättigheter. I allmänhet kommer till grund för ett eventuellt system för företagsstyrning bestäms av flera faktorer, som alla bidrar till att skapa den slutliga utformningen av styr företaget.

Inom varje bolag börjar strukturen för bolagsstyrning med lagar som påverkar driften av något företag inom området för jurisdiktion. Företag kan inte rättsligt fungera utan en företagsstruktur som uppfyller de minimikrav som av den behöriga statliga jurisdiktion. Alla grundläggande dokument i företaget måste följa dessa lagar i syfte att få förmånen att bolagsordningen. I många jurisdiktioner är dessa dokument som krävs enligt lag att minst innehålla frön av hur företaget kommer att struktureras för att möjliggöra skapandet av en maktbalans inom företaget.

Mycket av grunden för bolagsstyrning finns i de handlingar som skall upprättas och godkännas innan de byggs kan äga rum. Dessa dokument bidrar till att ligga till grund för den slutliga uttryck för maktbalansen mellan aktieägare, intressenter, ledning och styrelse. Stadgarna, bolagsordning, och företaget stadga kommer alla innehålla detaljer som avgör vem som har vilken auktoritet i beslutsprocessen i företaget.

Tillsammans med landets lagar och de ursprungliga handlingar, bolagsstyrning förfinas ytterligare genom utarbetandet av formella politik som inte bara erkänna överlåtelse av befogenheter i enlighet med stadgarna och företagens charter utan också bidra till att ytterligare definiera hur dessa befogenheter får användas. Detta bidrar till att ge företaget en viss grad av flexibilitet för att upprätthålla en maktbalans som företaget växer, utan att undergräva de rättigheter och förmåner som ingår i varje typ av företagens deltagande.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.