Vad är Corporate Tjänstefel?

Också känt som företaget brottslighet är företagens myndighetsmissbruk förekomsten av olagliga handlingar som begåtts av ett företag eller personer som utnyttjar resurserna i verksamheten i genomförandet av olagliga handlingar. Brott av denna typ kan omfatta uppsåtliga handlingar, underlåtenhet att utföra en tjänst eller arbetsuppgifter i samband med en position i den samlade hierarki som utlöser en överträdelse av gällande lagar, eller omfatta situationer där den organiserade brottssyndikat driva eller på något sätt kontroll ett företag.

En av de vanligaste exemplen på företagens myndighetsmissbruk kallas vit ekonomisk brottslighet. I detta fall, befattningshavare och andra nyckelpersoner inom ett företags kontor utnyttja sina befogenheter för att delta i aktiviteter som anses omfattas av lagar om företagets verksamhet. Det kan handla om utnyttjande av insiderinformation för personlig vinning eller för att göra det möjligt för företag att få tillgång till tillgångarna i en annan affärsenhet.

White ekonomisk brottslighet kan också ske i form av avsiktlig försummelse. Denna form av företagens förbrytelser sker när personer i roller som myndigheten inte utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt som är förenligt med gällande lagar och regler. Som ett resultat av deras oaktsamhet, kan företaget drabbas av någon typ av misstroendevotum såsom böter, förlust av offentlig upphandling, eller ens ett tillfälligt upphävande av möjligheter att bedriva verksamhet inom en viss jurisdiktion.

Företag förbrytelser kan ske på grund av någon form av pågående relation mellan en lokal eller nationell regering och företagsenhet. I de flesta fall uppstår denna typ av verksamhet när de villkor som styr förhållandet inte är tillräckligt specifika för att förhindra att breda tolkningar av vad som utgör juridiska transaktioner. Som ett resultat kan företaget dra nytta av det oklara i arbetsmiljön avtalet och använda de uppgifter och resurser på ett sätt som kan ifrågasättas och möjligtvis olagliga.

Organiserad brottslighet utgör ett tredje exempel på företagens myndighetsmissbruk. Företag som bildas som fronter för brottslig verksamhet som penningtvätt medel eller resurser kan också delta i legitima och helt lagliga affärstransaktioner för att dölja den illegala verksamheten samt ger en förklaring till den till synes friska karaktär av företaget.

Företag myndighetsmissbruk kan innehålla någon typ av verksamhet som strider mot gällande lagar. I vissa fall kan den olagliga beteende leda till skador på miljön, medför stora problem inom en bransch eller ett lands ekonomi, och även leda till en förlust av människoliv. Eftersom förekomsten av företagens myndighetsmissbruk tycks öka med tiden, fler och fler länder att stifta lagar och vidta förebyggande åtgärder för att minimera mängden av företagens brottsligheten som äger rum runt om i världen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.