Vad är ett intyg om Beläggning?

Intyg om Beläggning är ett dokument som ger tillstånd från den lokala regeringen för en byggnad som utnyttjas som en offentlig byggnad eller en privat bostad. Syftet med intyget är att kontrollera att byggnaden är i full överensstämmelse med gällande byggnormer, och är säker för inflyttning.

Ett certifikat av Inflyttning utfärdats om en ny byggnad har uppförts inom stadens gränser av den lokala regeringen. I vissa fall, en byggnad som är tillverkad på en avvikande område i ett län eller församling kan också begära ett intyg om Beläggning innan anläggningen kan faktiskt bli bebodda eller på annat sätt utnyttjas av människor. Inspektionerna utförs för att säkerställa att de grundläggande konstruktion, ledningar, avlopp, och andra delar av byggnaden är upp till koden och kan certifieras som säker för inflyttning.

I händelse av tillägg eller konstruktion uppgraderingar av befintliga byggnader är det ofta krävs för att erhålla ett intyg om Beläggning från den lokala regeringen när ändringarna är klara. Som med nya byggnader, varje aspekt av den byggnad som kommer att kontrolleras för att säkerställa att alla delar uppfyller lokala specifikationer. Efter inspektion är klar och byggnaden avdelning eller inspektion tecken enhet iväg på byggnaden kommer certifikatet utfärdas.

När personal utnyttjas för att bygga den nya byggnaden eller göra ändringar i befintliga byggnader, är det vanligen funktion förnyare att underrätta den lokala regeringen att egendomen är redo för inspektion, och fastställer regler för utfärdande av intyget om Beläggning. När byggmästaren har certifikatet i handen, kopior levereras till ägaren, samt kopior bevaras i akten för byggföretaget. Långivare kan också få kopior av intygen, för det fall att egendomen finns som säkerhet på en låneansökan. Många långivare kommer inte att godkänna en förlängning av lånet utan att få en kopia av intyget om Beläggning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.