Vad är Knowledge Management?

Enkelt uttryckt gäller kunskapshantering för att förvärva, organisera, lagra, dela och använda kunskap av organisationer. Knowledge management är en gren av förvaltningen som syftar till att uppnå optimal affärsresultat genom samverkan mellan människor, processer och teknik i att skapa och dela relevant kunskap.

För att lyckas i alla företag, inklusive affärssatsningar tillräckliga kunskaper krävs. Knowledge management har blivit nödvändigt eftersom vi har gått från ett samhälle där information knapp till ett samhälle där det finns ett överflöd av information. Problemet i dag är i allmänhet inte om att skaffa information, men att avgöra vilken information som ska användas. Organisationer bör vara försiktiga med att skaffa sig relevanta data och bearbetning av de i en ständigt föränderlig verksamhet landskap. Det är lika viktigt för företag att göra sig av inaktuella uppgifter och få den senaste informationen att överleva och behålla sin konkurrenskraft.

Eftersom informationstekniken har programmerat logik kan man inte välja och tolka data, det kan bara hjälpa till att ordna, lagra och överföra data. Förbättrad informationsteknik spelar en viktig roll i att bearbeta data, men har en begränsad räckvidd när det gäller att utveckla insikter från tillgängliga data. Med andra ord informationsteknik kan inte konvertera data och information till kunskap. Enkelt med fantastisk teknik producerar inte bäst resultat i avsaknad av kunskap.

Befattningshavare och förvaltning ofta avgör vilken information är användbar och nödvändig för en organisation och omvandla den till kunskap. Denna kunskap som även innefattar externa data delas sedan med olika delar av organisationen. Dela av den skapade kunskap är grundläggande förutsättning för kunskapshantering. Att veta vad du vet och tjänar på det är en fungerande modell för kunskapshantering.

Hela processen med att identifiera relevanta data och information, att omvandla det till kunskap och göra denna kunskap tillgänglig för människor i hela organisation är vad knowledge management handlar om. För kunskapshantering som en framgång för en organisation är det viktigt att människor fånga och sprida kunskap fungerar tillsammans.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.