Vad gör outsourcing företag göra?

outsourcing företag att ge ett utbud av specialiserade tjänster till andra företag. De dokumenterar kundkrav, disposition arbetsprocessen, uppskattning ramen avslutad tid och vilka kostnader och fylla i och lämna arbetet. I början av outsourcing, var de utlagda tjänsterna centrerad kring outsourcing av affärsprocesser och IT-outsourcing. Ökad kommunikationssätt och förbättrad teknik har nu gjort outsourcing ett realistiskt alternativ i en rad andra sektorer.

De tjänster som outsourcing företag kan vara allt från outsourcing av affärsprocesser och IT-outsourcing till kundrelationer förvaltning, personalförvaltning, och finansiering och redovisning förvaltning. Förutom dessa kan outsourcing företagen förbinder outsourcing projekt inom forskning och design, råvaror och tillverkning, försäljning och marknadsföring och förpackning och frakt. Andra utlagda områden är hälso-och läkemedelsindustrin outsourcing samt animation och kreativ industri outsourcing.

Det finns kusten, nära stranden och offshore outsourcing företag. Kustnära outsourcing företag är belägna i samma land som lägger ut bolaget, och kan vara lokala, regionala eller nationella företag. Nära stranden företag finns i ett grannland och kan ha ett gemensamt språk och arbetskultur med det företag som lägger ut outsourcing projektet. Offshore-företag kan finnas i en annan kontinent och kan ha ett annat språk och arbetsmiljö.

Offshore-bolag är ofta belägna i utvecklingsländer där produktionen och kostnaderna för arbetskraft är generellt lägre jämfört med dem i de utvecklade länderna. Dessa låga kostnader ökar vinstmarginaler för företagen att lägga ut arbetet och detta är en av huvudorsakerna till att lägga ut kontrakt gynnas i affärer. Ett annat skäl är den duktiga och hög kvalitet specialisering som tillhandahålls av outsourcing företag.

Många företag inte har ekonomiska resurser att investera i dyr teknik och utbildning som skulle behövas om de utlagda projekt att göra i -huset. Den outsourcing företag, däremot, brukar ha den tekniska kapaciteten samt specialiserade kunskaper för att koncentrera sig på arbetsuppgifter aspekter och ge världsklass resultat. En annan fråga är den tid som sparas av företaget att lägga ut arbetet, de kan bestämma att tid och sina resurser på att utveckla andra viktiga affärer aspekter. De kan också utnyttja sina kontakter och know-how i utvecklingsländerna att utveckla sitt företag på en internationell nivå.

På den negativa sidan kan kulturella och språkliga skillnader sätta ofta en skiftnyckel i en väl fungerande en affärsförbindelse, ett problem i kommunikation, exempelvis, skulle kunna leda till arbete förseningar. De initiala kostnaderna för att inrätta och starta en outsourcing projekt kan vara höga, och det kan finnas flera dolda kostnader som bara ytan senare. Det kan vara en fråga av fluktuerande valutor konvertering leder till vinst förlust. Ett annat bekymmer är arbete integritet och datasäkerhet underhåll. Noggrann planering och tydlig kommunikation mellan båda parter kan minska dessa problem till stor del.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.