Vad är en regional Branch Manager?

En regional platschef övervakar genomförandet av ett antal lokala företag filialer att samordna och övervaka all försäljning, drift och personal aktiviteter. En filial är en division eller förlängning av ett företag eller en organisation. Antalet filialer som ska kontrolleras beror på arbetsgivaren. Oftast är den regionala chef ansvarar för urvalet och övervakningen av personal, som deltar i gemenskapens angelägenheter för att öka företagets synlighet och öka nya eller befintliga affärsmöjligheter.

Den regionala platschef ska kunna leda och förvalta hans eller hennes underordnade för ett effektivt arbetsflöde. Det är viktigt att individen förstår de mest grundläggande ledningskompetens, såsom planering, ledning, problemlösning och beslutsfattande. En bra regionchef kan minska kostnaderna, öka produktiviteten och kommunicera effektivt med andra chefer. Detta är nödvändigt för att uppnå de önskade resultaten under den dagliga kontorsrörelsen och för att flytta företaget framåt i allmänhet. Några andra uppgifter ingår att utveckla affärsstrategier för effektivare kundrelationer, öka produktionen genom personalens motivation, och för att uppnå riktade försäljning.

En regional platschef får ofta kompensation i enlighet med det arbete han eller hon har utsetts att göra. Om jobbet innebär mer arbete, kan den anställde få en lön som är relativt högre än genomsnittet. Lön kan också bero på företaget-detta innebär att en person som förmodligen bör få en högre lön med större företag jämfört med att arbeta för mindre.

Även en högskoleutbildning kan ge den nödvändiga kunskapen om vilken typ av jobb är det inte alltid nödvändigt. Ansökan om regionalt platschef position kommer inte alltid kräver en kandidatexamen, även om vissa företag kanske föredrar dem som har förvärvat formell utbildning. Det är viktigt att en sökandes CV inbegripa eventuella särskilda utfört arbetsuppgifter samtidigt som du arbetar för tidigare arbetsgivare som kan vara relevanta för den nya positionen. En regional chef bör ha en bred erfarenhet inom sitt område, och en meritlista på ledaregenskaper.

På vissa ställen är regionala filialen chefer väljs enligt jobb förtrogenhet och sociala färdigheter. Vissa företag är mer bekväma att välja bland inom deras pool av anställda. I detta fall kan företaget främja en lojal och hängiven arbetstagaren till chefsposition. I de flesta fall bör en behörig person ha minst åtta till 15 år av relaterade erfarenheter. Vissa företag kan hyra från utsidan så länge som en sökande uppfyller företagets krav.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.