I reklam, Vad är en kreativ brief?

i reklam, en kreativ korthet beskrivs instruktioner för arbete som skall utföras av organets kreativa team. Den omfattar vanligtvis någon forskning som behövs samt ett grundläggande schema och tidsfrister för varje del av den kreativa processen. Syftet med en kreativ brief är att ge copywriters och grafiker riktningen att kunden och byrån har beslutat att gå in för en viss annons. Inom denna ram kommer det kreativa teamet sedan upp med original och grafik.

En grundläggande kreativ brief alltid inkluderar syftet med annonsen samt profilen för den målgruppen. Syftet med annonsen hänvisar till önskad reaktion målgrupp. Hur ska annonsen få dem att känna? Vad ska annonsen få dem att göra? Så detaljerad profil som möjligt för målgruppen ingår också i den kreativa kort-inte bara ålder och kön, men attityder och beteende hos denna målgrupp om möjligt.

kreativ brief kan också innehålla bakgrunden av kunden och /eller annonskampanj, om relevant för projektet. Vissa organ, särskilt de större, har formella former som medfölja varje kreativ brief. Den nödvändiga informationen kan innehålla namn och underskrift av den kreativa direktör eller någon annan anställd som skrev och /eller godkänt kort. Kundens kontaktuppgifter är dessutom ofta på kort så att det kreativa teamet kan kommunicera med kunden om annonsen om det behövs.

Men för att minska mängden av bry sig om att kunden, kreativ brief nästan alltid uttryckligen vilka konkreta saker som kunden inte vill se i annonsen samt alla saker kunden vill vara med. Om det kreativa teamet är ganska oerfaren, kan den kreativa kort lägga ett stort antal exemplar punkter för att kunna fokusera på annonsen. Till exempel kan den korta för en HALSTABLETT annons lista med förslag som hänvisar till den lugnande effekten av eukalyptus genom att leta efter speciella blå cirkel symbolen på förpackningen. Detta sätt skulle copywriter innehålla information om det i annonstexten medan art directorn kunde se den blå cirkeln visas i grafik för annonsen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.