Vad är en Performance Management Group?

En grupp resultatstyrningen är ett företag eller organisation som håller reda på hur effektivt verksamheten når sina mål. De uppgifter som utförs av denna grupp kan omfatta utvärdering av mål fastställs, samt vilka åtgärder som görs för att uppnå dem. Om ett problem upptäcks med antingen del av denna process, en performance management konsult kan hjälpa företaget, avdelningar inom företaget, eller enskilda anställda frågor mål och lösningar.

En fråga en performance management grupp kan bidra till att lösa är att fastställa orealistiska mål. I vissa fall när ett företag underlåter att uppfylla målen för sig själva, är problemet inte i de åtgärder som vidtagits för att nå dem, men i mål själva. Om man syftar till något som är alltför ambitiösa och orealistiska, slutar det oftast i besvikelse.

Föreställningen Ledningsgruppen kan hjälpa ett företag sätta upp realistiska mål utifrån deras styrkor och plats på marknaden. De kan också hjälpa företag att förbättra sig på områden där de faller kort, och sedan justera sina mål utifrån de förbättringar som görs. Det är allt som behövs i vissa fall, men i andra företag behöver för att ompröva ytterligare skäl till varför målen inte uppfylls.

I vissa fall kommer det ekonomiska utfallet ledningsgruppen föreslå nya strategier för hela företaget att följa. Detta kan innebära ett nytt sätt att förhålla sig till kunder, nya flexibla scheman att förbättra de anställdas moral, och andra enkla sätt att öka produktiviteten. Enskilda avdelningar kan analyseras för att upptäcka eventuella problem som kan påverka resten av företaget.

De flesta gånger finns det utrymme för förbättringar i de flesta avdelningar om ett företag konsekvent underlåter att uppfylla övergripande mål. Föreställningen ledningsgruppen kommer i allmänhet att hålla ett möte, antingen med företagsledare eller arbetsledare, eller med hela avdelningar. Där kommer de att få förslag från medarbetare och hjälpa dem att utveckla metoder för att förbättra sina kunskaper.

Tekniker som kan användas för att förbättra företagets resultat inkluderar fortsatt utbildning för chefer och annan personal, möten framsteg för att diskutera åtgärder som vidtas för att uppnå ett mål, och nya incitament anställd att stärka moralen och öka produktionen. Det kan också vara utvärderingar med vissa intervaller för att se till medarbetare och chefer bor på uppgiften och att hjälpa till med alla nya frågor som kan ha uppkommit. Dessa utvärderingar bidra till att hålla alla på rätt spår och går i en gemensam riktning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.