Vad är ERP (Enterprise Resource Planning)?

Det finns många olika system i ett stort företag är "back office", inklusive planering, tillverkning, distribution, transporter och redovisning. Enterprise Resource Planning (ERP) är ett system som integrerar alla dessa funktioner i ett enda system, som syftar till att tillgodose behoven för varje enskild avdelning inom företaget. ERP är mer en metod än en programvara, även om det innehåller flera program, förs samman i ett enda integrerat gränssnitt.

Ett affärssystem som sträcker sig över flera avdelningar på ett företag, och i vissa fall ett ERP kommer också går utöver företagens gränsen att införliva system för partners och leverantörer också, att införa ytterligare funktioner som hantering av försörjningskedjan. Eftersom det är så stor och allomfattande går affärssystemet långt bortom att bara vara en enkel programvara. Varje genomförande är unik och är utformad för att motsvara genomförare olika affärsprocesser. Ett ERP genomförande kan kosta miljontals dollar för att skapa, och kan ta flera år att slutföra.

Ett affärssystem utgör sannolikt en bolagets största IT-investering, så en del företag föredrar att införa ERP i en mer stegvis sätt snarare än alla på en gång. Vissa ERP-leverantörer erbjuda modulär programvara enheter tillsammans med ett enhetligt gränssnitt för att möjliggöra denna stegvisa.

Oavsett hur ett företag närmar sig, är ERP noga med att medföra betydande förändringar av hur ett företag gör affärer. Det tinkers med arbetsflöden och ändrar långvariga processer. Företag träffas ofta på motstånd från de anställda som är ovilliga att släppa sina beprövade metoder. Anställda kan också oroliga för sina jobb, eftersom ERP gör så radikala förändringar av affärsprocesser, det är inte ovanligt att arbetsbeskrivningar för att ändra eller elimineras helt.

När genomfördes dock ERP-system ger enorma fördelar. Eftersom alla system är sammankopplade, kan alla avdelningar lättare dela information. Arbetsflödet som äger rum mellan avdelningarna kan bli mycket mer automatiserad, och i slutändan kunderna är bättre betjänta eftersom personen med hjälp av kundinriktade tillämpningar kommer att ha tillgång till varje uns av information om varje relevant process. Exempelvis skulle någon i försäljning lätt kunna logga in på ett enda system för att fastställa status för en kundorder som fortfarande är i tillverkning. Allt detta kommer en kostnad om, utbildning är höga, eftersom de inte får bara lära sig att använda ny programvara, måste de lära sig också nya processer.

Det finns många skäl ett företag åtar sig ett affärssystem genomförandet. ERP-system integrerar information, t. ex. för information och ekonomiska uppgifter. Det kan snabba upp tillverkningsprocessen genom att automatisera processer och arbetsflöde, och som ett resultat, minskar det också behovet av att bära stora lager. Även om den initiala kostnader kan vara tillräckligt för att ge CFO mardrömmar, i slutändan, om de genomförs korrekt kommer belöningar ge bolaget att genomföra systemet en viktig konkurrensfördel.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.