Vilka är de olika Amanuens ansvar?

en administrativ assistent får arbeta direkt under en senior administratör eller hon kan arbeta som assistent till en grupp av administratörer. Denna ståndpunkt finns i många områden och branscher, från militären till arkitektur. Administrativ assistent ansvar ofta inkluderar kontorsarbete, men kan innebära mer specialiserade uppgifter i vissa branscher.

tillbringa en stor del av tiden på datorn är ofta en del av en administrativ assistent jobb. Det är troligt att hon kommer att göra en hel del att skriva. De dokument som hon kan typ kan innehålla rapporter eller korrespondensen från en ledande administratör till en tredje part. Ibland kan hon typ av drag eller anteckningar till henne. Vid andra tillfällen kan hon behöva skriva materialet själv.

Administrativ assistent ansvar kan också omfatta en översyn arbete som har producerats av andra. Vissa ledande administratörer kräver att deras administrativa assistenter att läsa igenom dokument och rapporter som är skrivna av övriga anställda. Det kan krävas att de administrativa assistent markera misstag eller områden där språket är alltför teknisk för en allmän publik.

Som svar på förfrågningar, förfrågningar och klagomål kan också i förteckningen över administrativ assistent ansvar. Senior administratörer är ofta för upptagna för att kommunicera med alla som behöver uppmärksamhet. Deras assistenter typiskt befria dem från dessa bördor med svarar på mail, screening samtal och läsa deras e-post.

Schemaläggning är en annan uppgift ofta tilldelats en administrativ assistent. Många ledande administratörer lita på sina medarbetare att hålla dem organiserade. Assistenten är ofta en som schemalägger möten, möten och intervjuer. Även om ledande administratör är hennes överordnade, får assistenten måste starkt tyder på att vissa verksamheter göras vid en viss tid eller skjuts upp till ett senare datum.

Sedan en senior administratör kan inte vara överallt hon behöver, administrativ assistent ansvar kan omfatta fungerar som ett substitut. Det är vanligt att administrativa assistenter att vara skyldiga att närvara vid möten och informera ledande administratör efteråt. Assistenten kan också uppfylla vissa kunder eller affärspartners. Hon kanske har rätt att fatta vissa beslut på hennes överordnade räkning eller hon kan helt enkelt skyldiga att förmedla höjdpunkterna i diskussionen.

En administrativ assistent kan också hända att hon måste göra en hel del forskning. Detta skulle kunna vara en regelbunden del av hennes arbetsuppgifter eller en tillfällig begäran. Senior administratörer ofta ansvariga för olika rapporter, projekt och förslag som skall kompletteras med vissa tidsfrister. Det kan vara omöjligt för dem att samla all den information som de behöver och att komponera den nödvändiga material.

Andra administrativ assistent ansvar kan tyckas simpla uppgifter. När det finns styrelsemöten, en administrativ assistent kan ha att organisera lunch. Hon kan bli ombedda att göra eller ta kaffe när det behövs. Uppgifter som att gå till posten, undertecknar för leveranser, och arkivering kan även tilldelas till henne.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.