Har Målarbete Affekt anställdas prestationer?

Goal inställning kan påverka anställdas prestationer på många positiva sätt om målen är både relevant för bolaget och realistisk och genomförbar av den anställde. Arbetsgivare måste ge de anställda en tydlig riktning när det gäller målarbete så att målen från högsta ledningen är uppfyllda. Om arbetsgivare guide arbetstagare i att sätta mål som verkligen betyder något för företaget, har arbetstagaren ofta rätt att veta sitt jobb är faktiskt viktigt för organisationens framgång. Resultaten av en sådan makt på medarbetarnas prestation är ofta en ökad motivation att göra jobbet och en ökad känsla av lojalitet till företaget.

Även om löneförhöjningar och /eller kampanjer är målarbete incitament som skall beviljas när det är motiverat kan en ökad motivation och ökad lojalitet också en följd av den positiva inställningen arbetsgivarna ge de anställda i att sätta mål och mål processer prestation. Studier visar att anställda ofta överstiger prestanda förväntningar. Detta visas i de anställda att nå högre än väntat försäljningskvoter, särskilt när de känner att de kan lita på sin arbetsgivare att vara rättvis och uppskattar deras arbetsinsatser.

Kom ihåg att ett mål är en tydlig skriftlig beskrivning av en specifik åtgärd som skall kompletteras med ett visst datum. Målarbete göras skriftligt är oerhört viktigt eftersom då målet blir en avgörande plan för att uppnå inte bara ett begrepp. Framsteg i fråga om måluppfyllelse bör ses över regelbundet, särskilt i långsiktiga målet om situationer som att hålla både arbetstagaren och arbetsgivaren på rätt spår och aktuell.

Exakt kommunikation är avgörande för målarbete för att säkerställa målet tolkas och förstås samma sak för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Användningen av verb som skriver, komplett fil, och förbereda sig, hjälper till att etablera ett tydligt mål. Framgångsrik målarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vanligen leder till framgångsrik måluppfyllelse. Arbetstagare guidade uppnå rimliga mål med rimliga incitament för sina prestationer kan förmodas uppehålla sig med organisationen längre och tenderar att hänvisa lika begåvade och motiverade anställda till företaget. Målarbete kan även påverka dåliga resultat på ett positivt sätt när chefer coach dessa anställda att hjälpa dem att nå uppsatta mål.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.