Vad är en kassör?

En kassör är en person som övervakar statskassan, eller monetära butiker, av en regering eller något annat organ. Klubbar, företag och ideella organisationer samt nationella och lokala myndigheter, anställa vanligen kassörer. I den ursprungliga användningen av termen, var en kassör den person som ansvarar för tillsynen av en ädel rikedomar, eller skatt. En kassör är ansvarig för ekonomiska och finansiella frågor, såsom underhåll och förvaltning av medel, generera intäkter, och hålla bokföring. Finanschefer skapa finansiella rapporterna för sin arbetsgivare och analysera tidigare finansiella poster för att förutsäga framtida trender och planera lämpliga budgetar. Den exakta roll kassör i regeringar världen varierar. I USA till exempel, har kassören inte direkt kontroll över samtliga åtgärder för statskassan, men rapporterar till s finansminister och har begränsade ekonomiska befogenheter, främst relaterade till prägling och tryckning av valuta. I den australiska regeringen, å andra sidan är kassören andra i vikt bara till premiärministern.

I ett aktiebolag, är kassör typiskt med ansvar för alla ekonomiska frågor. Corporate finance består av att maximera värdet på bolaget och samtidigt minska de ekonomiska riskerna. Finanschefer sköta investeringar, skulder och utgifter och ge råd till bolag i ekonomiska frågor. Till exempel kan de bedöma huruvida vissa utgifter, investeringar, eller lån är bäst för bolaget. Finanschefer också se till att ett företag har ett tillräckligt kassaflöde för att uppnå sina mål och smidigt.

ideella organisationer och klubbar utse ofta en kassör att hantera pengar och se till att de har tillräcklig spenderas. Kassör i en sådan organisation ansvarar också för att generera inkomster, t. ex. genom söker sponsring eller organisera insamlingsevenemang. Han eller hon måste också hålla en budget, föra journaler och dokumentation på alla finansiella transaktioner, och hålla andra officerare à jour med finansiella frågor.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.