Vad är en Clawback?

Clawbacks vanligen uppfattas som en finansiell mekanism som möjliggör insamling av intäkter som gavs ut tidigare till investerare och andra parter, som ett sätt att täcka kostnader i samband med den aktuella verksamheten eller investeringar venture. På ett sätt innebär detta att clawback innebär en utvidgning av förmåner följt av hämtning av dessa förmåner för att hålla projektet framåt.

Det finns flera exempel på hur en clawback funktioner. En är känd som utdelningen clawback. Detta har att göra med det sätt som projektet är uppbyggt och hur ansvar både uppdragsgivare och investerarna ta med projektet. Om sponsorer har gått med på att återvända någon redan intjänade förmåner till projektet i händelse av att företaget saknar tillräckligt med pengar för att täcka kostnader, är en clawback möjligt. Detta skulle innebära att utdelning kan utfärdas kvart när kassaflödet räcker för att täcka alla förpliktelser, men samma utdelning kommer att erinra under nästa kvartal när kassaflödet är inte tillräckligt.

Ett annat exempel är den allmänna partner clawback. Denna strategi är ett vanligt inslag är en privat partnerskap. Partnerskapet kan bildas för ett visst projekt, exempelvis en grupp av investerare som vill spela tillsammans aktiemarknaden. Bolagsmän är lika i satsningen, och därmed bära lika ansvar. När en fördel realiseras med verksamheten på de olika börserna, alla delar lika på vinsten. Samtidigt, när en skada uppstått, alla parter tillbaka en del av sina tidigare intjänade förmåner för att täcka förlusten.

Med ett begränsat partner clawback har partnerskapet arrangemanget något annorlunda. Partnerskapet kan innehålla några deltagare som är listade som allmänna partner, medan andra är listade som kommanditdelägare. Bolagsmän bidra mer till företaget, och därmed kan tjäna mer aktier i en genererat intäkter. Kommanditdelägare får förmåner som grundas på summan av de bidrag de har avsatt för projektet. När en clawback kallas, kommer bolagsmän tillbaka en större del av sina erhöll förmåner, medan kommanditdelägares kommer tillbaka ett mindre belopp.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.