Vad är Financials?

näringsliv och ekonomi, är det vanligt att tala om ett företags Ekonomi , som helt enkelt en grupp av objektiva data som beskriver den ekonomiska hälsa och lönsamhet för ett företag. Financials kan omfatta ett företags balansräkning, resultaträkning, årsredovisning och andra indikatorer. Den grundliga översyn av Financials är större delen av den grundläggande analysen av lagren och deras bakomliggande företag. Den årliga rapporten är kanske den enskilt mest användbara redskap för att snabbt bedöma tillståndet för ett företags ekonomiska resultat. Publika bolag är skyldiga att lämna in årliga rapporter som detalj samtliga av bolagets verksamhet under de föregående 12 månaderna. En årlig rapport skall innehålla all information som kan vara relevant för aktieägarna och andra som har någon typ av intresse i bolaget. Det kan vara så kort eller så länge det behövs, och vissa företag gör det lilla extra att ta med roliga anekdoter eller andra objekt för att lätta upp det som annars kan vara ganska trist läsning.

Även en årlig rapport ger en vidsträckt utsikt, andra Financials såsom företagets balansräkning lysa en mer genomträngande ljus på särskilda nummer och vad de betyder. En balansräkning består av tre delar: samtliga bolagets skulder, dess tillgångar och eget ägande. Skulder kan omfatta skuld eller driftskostnader, medan tillgångar är saker som kundfordringar och lager. Den tredje delen, eget kapital, är helt enkelt vad värde är kvar när skulderna dragits av från tillgångarna. Detta är också känd som företagets nettoförmögenhet.

Relaterat till balansräkningen och något enklare, är bolagets resultaträkning. Det visar vad ett företag har fått, liksom de kostnader som har uppstått under loppet av året. Inkomsterna minus utgifterna lika Rörelseresultatet, vilket är en mycket viktig information att känna till vid utvärderingen av ett företags ekonomiska hälsa.

En annan del av ett företags ekonomi som är mindre känt är värdet av företagets resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA). Huruvida EBITDA är faktiskt ett värdefullt mått på något är föremål för diskussion, eftersom det i praktiken betyder ett företags koncernens resultat före vissa fasta kostnader beaktas. Det är av visst värde i private equity-transaktioner, eftersom de värden det däri skulle förändras under nytt ägarskap. Det är dock ofta anses vara utan verklig innebörd för den enskilde investeraren, eller till och med för många institutionella investerare.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.