Vad är uppskjuten skatt?

Den uppskjutna skatten är en bokföringsmässig term som hjälper till att ta hänsyn till skillnaden mellan värdet av en skuld eller en tillgång och den skatt som beror på skuld eller tillgång. En skatt situationer av detta slag kan ske på flera olika orsaker, bland annat tillfälliga omständigheter som bidrar till att skjuta upp eller anstånd med betalning av skatter till ett senare datum. Utvärdera det aktuella läget för tillgångar och skulder är en vanlig del av skatteplanering och funktioner projektion förknippas med såväl förvaltning av egna och den redovisning processen för företag och andra enheter.

För den enskilde får en uppskjuten skattefordran situation innebära att försena betalningen av skatt på tillgångar som avsatts för pensionering år. Många regeringar världen ge medborgarna möjlighet att placera en del av sin intjänade årliga intäkter till godkända pensionsplaner och dröjer med att betala skatt på den del av årsinkomsten till dess att medlen dras tillbaka vid ett senare tillfälle. Med hjälp av en godkänd uppskov kan hjälpa till med det belopp av inkomstskatt för innevarande anmälningsfrist, beroende på hur mycket inkomst som deponeras i en pensionsplan.

företag ofta använder en uppskjuten skatt modellen för att effektivt lindra beskattningen av kapitalvinster som intjänats under skatteperioden. Den försenade beskattning kan ha att göra med tillkommande avskrivningar av materiella tillgångar som innehas av bolaget, vilket gör verksamheten att kräva en del av avskrivningen under flera år. Detta skapar faktiskt ett avdrag som kan användas för att delvis kompensera eventuella kapitalvinster realiseras genom att verksamheten under den aktuella skatteeffekt period. Ett annat exempel på hur ett uppskov får ske har att göra med förluster påstår att minimera mängden skatt som skall betalas för innevarande period, förutsatt att förlusten har att göra med kundförluster företaget gör. Denna situation skapar en uppskjuten skatt för den aktuella perioden, något belopp för osäkra fordringar samlas i en efterföljande period kommer att bli föremål för beskattning vid den tidpunkten.

De exakta kraven för yrkande om någon typ av uppskjuten skatt kommer att variera, beroende på vilket land behörighet. Individer och företag bör alltid kolla med redovisnings-och skatteområdet för att fastställa om eventuella ändringar i de befintliga skattesystemen har skapat eller elimineras ett skatteuppskov relevant för aktuella arrangemang av tillgångar och skulder. Detta kan bidra till att göra det möjligt att kräva en uppskjuten skatt vid behov.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.