Vad är skatteflykt?

Skatteflykt vanligen uppfattas som en handling i vilken en individ medvetet väljer att inte betala skatt betalas. Denna handling att inte betala skatt kan utföras av väljer helt enkelt inte in en skattedeklaration, eller välja att inte information om beskattningsbar inkomst på in return. I samtliga fall kan skatteflykt betraktas som bedrägeri, och oftast bär hårda straff. Det finns vissa som anser att någon typ av försummelse från självdeklarationen utgöra skatteflykt, är det viktigt att komma ihåg att det är möjligt att utelämna en post bara för att de uppgifter förbisågs när ansökan lämnas in return. Således spelar avsikten med individen en central roll vid bedömningen om skatteflykt har ägt rum. När de återvänder saknas information bara för att filer med de uppgifter, det finns en god chans att Skatteverket kommer fortfarande att utdöma böter på någon typ, men inga ytterligare åtgärder skulle vidtas.

Men när det kan visas att den enskilde själv uppsåtligt försökt dölja information om inkomst som var föremål för kupongskatt får Skatteverket väljer att införa mer än en enkel ränta böter om de utelämnade belopp. De filer kan vara föremål för hård böter i samband med avsiktlig underlåtenhet att lämna in en korrekt deklaration, eller möjligen även komma att åtalas och viss tid i fängelse för avsiktlig försummelse. p

Skatteflykt betraktas som ett brott, och är ofta klassificeras som bedrägeri. Alla medborgare lider av skatteflykt, som agerar hindrar regeringen från att samla in medel som ska användas för driften av viktiga tjänster för befolkningen. När dessa medel inte samlas, tjänster måste begränsas och därmed leda till en lägre livskvalitet för alla medborgare.

Personer som får kännedom om ett fel i beräkningen av skatt på redovisat resultat eller märker att inkomsten var kvar av misstag bort inkomstdeklarationen för en viss period bör kontakta Skatteverket och vidta åtgärder för att arkivera ett ändrat återvända så snart som möjligt. Detta bidrar till att minimera risken för att bli misstänkt för skattefusk och låta ärendet avgöras före räntekostnader bli betydande.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.