Vad är en term Repo?

Term repor återköpsavtal som är uppbyggda för att vara i kraft under en bestämd tidsperiod. Det en bestämmelse om hur lång tid i samband med en term repa är att tiden måste vara mer än en kalenderdag. Det är inte ovanligt för en tid repa som skall användas i sådana sammanhang som ett penningmarknadsinstrument eller en kapitalmarknad.

Ordet reporäntan fungerar på ett sätt som är mycket lik någon typ av återköpsavtal. Där kommer säljaren överens om att överföra ägandet av särskilda värdepapper till en köpare i utbyte mot ett visst kontantbelopp. Det ingår i avtalet är att säljaren skall köpa tillbaka samma tillgångar från köparen vid en senare tidpunkt för en större kontantbelopp. I den händelse att säljaren är oförmögen eller ovillig att köpa tillbaka värdepapper på angivet datum, antar köparen full kontroll över de tillgångar och är fritt att erbjuda dem till andra investerare. En term repo sätter vanligen den mängd kontanter som behövs för återköp på två sätt. Först återköp belopp kan vara det belopp som den ursprungliga försäljningen plus ett fast belopp som anges i villkoren i avtalet. För det andra kan återköpa beloppet beräknas genom att beloppet av den ursprungliga försäljningen och en viss procent av det ursprungliga beloppet. I båda fallen, det faktiska kontanter skillnaden mellan det ursprungliga försäljning och återköp beloppet kallas för reporäntan. Medan det finns andra mer komplicerade metoder för att kontrollera återköp belopp, dessa två är de vanligaste.

Under den tid av begreppet repo, är säljaren inte möjlighet att använda sig av de värdepapper som på något sätt. Först efter det att värdepapperen återtas genom att uppfylla villkoren för begreppet rep kan säljaren bedriva någon vidare verksamhet med tillgångarna. I den händelse att säljaren betalningsförsummelser i villkoren för återtagande, blir köparen ägare registrera och får handel eller hålla på de värdepapper som han eller hon anser lämpligt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.